Φάση Σεναρίου

Μουσική (Άλλο)

'ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ(CHANSON) ΤΟΥ 16ΟΥ ΑΙΩΝΑ'

3 ώρες

Μουσική ανάλυση του chanson 'Plus ne suys'

45λεπτά

Στην 4η φάση του σεναρίου πραγματοποιείται η μουσική ανάλυση του ''chanson' και αναφέρεται η μουσικοποιητική του αντιστοιχία υπό μορφή συμπερασμάτων.


Μουσικοποιητική αντιστοιχία - 1ο μέρος της σύνθεσης


Μουσικές καταλήξεις - πτώσεις

Ειδικότερα, με την εκφορά του κάθε ποιητικού στίχου ξεδιπλώνεται και μια διαφορετική έννοια, της οποίας η έναρξη και το τέλος γίνεται αντιληπτό στη μουσική με πτώσεις-καταλήξεις.

Αντιστοιχία μουσικής και στίχων


Έναρξη της σύνθεσης


Χρησιμοποίηση και άλλων μουσικοτεχνικών μέσων


Μουσικοτεχνικά μέσα: Γρήγορα φθογγόσημα ανιούσας φοράς


Ομοφωνικό μέρος - 2ο μέρος της σύνθεσης

Συνιστάται στους μαθητές να ανατρέξουν σε λήμμα της wikipedia για να εμβαθύνουν στην έννοια της Μεγάλης Ρητορικής ποίησης της εποχής.

Ομοφωνικό μουσικό μέρος: Κάθετες συνηχήσεις συγχορδιακού τύπου

Αντιστικτικό μέρος - 3ο και τελευταίο μέρος της σύνθεσης


Αντίστιξη


Τελική μουσικοποιητική αντιστοιχία


Ομοφωνικό μέρος - 2ο μέρος της σύνθεσης


Σχήμα μουσικοποιητικής αντιστοιχίας στο τραγούδι - 'chanson: Plus ne suys'


Εισαγωγή Καρτών Διαλόγου


Παρτιτούρα του 'chanson' Plus ne suys'


'Plus ne suys'


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «'ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ(CHANSON) ΤΟΥ 16ΟΥ ΑΙΩΝΑ'» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
469