Φάση Σεναρίου

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

3 ώρες

Κατασκευή μακέτας αυτόματου ποτίσματος .

35λεπτά

Στη φάση αυτή οι μαθητές, εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη, θα κατασκευάσουν μια μακέτα που θα παριστάνει αυτόματο πότισμα σε μπαλκόνι .


Αυτόματο πότισμα σε μπαλκόνι .

Παρουσίαση της συνδεσμολογίας ενός αυτόματου ποτίσματος σε μπαλκόνι .

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε τη συνδεσμολογία ενός Αυτόματου Ποτίσματος, σε μπαλκόνι .
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΠΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
493