ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές θα μάθουν να αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους σταλακτών, ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους, τον τρόπο ρύθμισης της παροχής, του νερού και τον αριθμό των εξόδων τους .

Επίσης θα κατανοήσουν,  πότε επιλέγουμε τον κάθε τύπο σταλάκτη καθώς και τον σταλακτοφόρο σωλήνα, ανάλογα με το είδος της άρδευσης .

Τέλος θα εφαρμόσουν τη θεωρία στην πράξη, με την κατασκευή μιας μακέτας όπου θα αναπαριστάνεται αυτόματο πότισμα σε μπαλκόνι .
 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το σενάριο αυτό οι μαθητές θα ξεπεράσουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην αναγνώριση και χρήση του κάθε τύπου σταλάκτη και σταλακτοφόρου σωλήνα, ανάλογα με την περίπτωση .

Επίσης θα αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν προβλήματα και δυσκολίες, στην πρακτική εφαρμογή του θεωρητικού μέρους,  με την προτεινόμενη κατασκευή μιας απλής μακέτας, που θα αναπαριστάνει το αυτόματο πότισμα, σε μπαλκόνι .

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Σταλάκτες . Τύποι σταλακτών .
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
Σταλακτοφόροι σωλήνες. Αναγνώριση Περιγραφή Χρήση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
Κατασκευή μακέτας αυτόματου ποτίσματος .
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
Αξιολόγηση .
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους σταλακτών .
Οι μαθητές να μπορούν να περιγράφουν ένα σταλακτοφόρο σωλήνα .
Να επιλέγουν τον κατάλλαλο τύπο σταλάκτη ή σταλακτοφόρου σωλήνα, ανάλογα με το είδος της άρδευσης .
Να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους, στην κατασκευή αυτόματου ποτίσματος, σε μπαλκόνι .
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το περιβάλλον web 2.0 εργαλείων και την εφαρμογή τους στη διδασκαλία .
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Σταλάκτης, Σταλακτοφόρος σωλήνας, Αυτόματο πότισμα σε μπαλκόνι .,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σταλάκτες διαφόρων τύπων (Μεγάλης διαδρομής, μικρής διαδρομής, σταθερής παροχής, ρυθμιζόμενοι, αυτορρυθμιζόμενοι, απλής και πολλαπλής εξόδου), Σταλακτοφόροι σωλήνες (για επιφανειακή και για υπόγεια άρδευση), Υλικά συνδεσμολογίας (ταφ, γωνίες, συνδέσμους), Σωλήνες (φ6, φ16, φ20), σγρόμπια, τεφλόν, μαστοί, δυόφθαλμα (φ16, φ20), λήψεις, στηρίγματα, επιφάνεια 1μ.Χ1μ., (κόντρα πλακέ ή ντέξιον), τάυ ραπ , ψαλίδι, βρύση μπαλκονιού, προγραμματιστής μπαλκονιού ...
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΠΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).