Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δημιουργία Ιστοσελίδων

3 ώρες

Εισαγωγή στην Δημιουργία Ιστοσελίδων.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_fasis_i.docx

Στην φάση αυτή διαπραγματευόμαστε την έννοια της ιστοσελίδας. Δίνουμε το ορισμό της ιστοσελίδας και μνημονεύουμε τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην δημιουργία ιστοσελίδων και την ανάπτυξη ιστοτόπων. Επεξηγούμε επαρκώς την έννοια του ιστοτόπου και την λογική της λειτουργίας του. Σε ένα πιο λεπτομερές εισαγωγικό επίπεδο παρουσιάζουμε την γλώσσα ΗΤML, επεξηγούμε την βασική δομή του κώδικα μιας ιστοσελίδας και τέλος δημιουργούμε μια πρώτη ιστοσελίδα και την αποθηκεύουμε.


Τί είναι μια Ιστοσελίδα


Ποιές Τεχνολογίες Χρησιμοποιούνται στην Ανάπτυξη Ιστοσελίδων


HTML Ετικέτες


Αποθήκευση Ιστοσελίδας


HTML Ετικέτες


Οι σελίδες ενός Ιστότοπου


Ιστότοπος


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία Ιστοσελίδων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
537