Δημιουργία Ιστοσελίδων

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δημιουργία Ιστοσελίδων

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Αυτό το ψηφιακό διδακτικό σενάριο διαπραγματεύεται βασικές έννοιες γύρω από την κατασκευή ιστοσελίδω. Αποτελείται από τρείς φάσεις: η πρώτη φάση με τίτλο "Εισαγωγή στην Δημιουργία Ιστοσελίδων" γίνεται αναφορά στον τρόπο που δημιουργούμε ιστοσελίδες. Επί πλέον αναφορά γίνεται στις υπάρχουσες σήμερα τεχνολογίες δημιουργίας ιστοσελίδων και κατασκευής ιστοτόπων. Επίσης σε αυτή την φάση αναλύεται και εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε και αποθηκεύουμε ιστοσελίδεςς. Η δεύτερη φάση του ψηφιακού σεναρίου ασχολείται με τις βασικές ετικέτες HTML. Γινεται αναφορά στην χρήση βασικών ετικετών HTML, πλήν όμως όχι εξαντλητική, μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα κατασκευής απλών ιστοσελίδων. Τέλος, η τρίτη φάση με τίτλο "Εισαγωγή στα Cascading StyleSheets (CSS)" αναφέρεται σε θέματα μορφοπλοίησης με την χρήση φύλλων μορφοποίησης CSS. Γίνεται αναφορά σε 2 τρόπους χρήσης μοφοποιησης με την βοήθεια CSS. Πρώτον, με την χρήση εκφράσεων μορφοποίησης CSS μέσα στον κώδικα της ιστοσελίδας και δεύτερον, με την χρήση αρχείου μορφοποίησης που συνδέεται με την ιστοσελίδα. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Κατά την διδασκαλία του μαθήματος Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων οι μαθητές διδάσκονται τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοσελίδων,  Ο κλασσικός τρόπος διδασκαλίας,  περιλαμβάνει συνήθως την εισήγηση από πλευράς του καθηγητή για κάποιο θέμα, τις ερωτήσεις κατανόησης, και την υλοποίηση μικρών ασκήσεων υπό την μορφή άσκησης με την γλώσσα HTML. H χρήση του στατικού υλικού από το σχολικό εγχειρίδιο και ο τρόπος διδασκαλίας  δεν προσφέρονται για την πλήρη κατανόηση των εννοιών και των βασικών αρχών που διέπουν την  σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων. Το σενάριο αυτό έρχεται να καλύψει τις αδυναμίες της διδασκαλίας με τον κλασσικό τρόπο. Με την παροχή στο μαθητή πλήρως ψηφιοποιημένου και αλληλεπιδραστικού πολυμεσικού υλικού, ο μαθητής μέσα από μια ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να κατανοήσει την διδαδικασία της σωστής σχεδίασης και ανάπτυξης Ιστοσελίδων, και να καταστεί ικανός σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργεί τις πρώτες του ιστοσελίδες από μόνος του.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο > Παγκόσμιος Ιστός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στην Δημιουργία Ιστοσελίδων.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Οι Βασικές Ετικέτες της HTML.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Εισαγωγή στα Cascading Stylesheets (CSS).
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να μάθουν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν Ιστοσελίδες με την χρήση ΗΤML.
Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις βασικές ετικέτες HTML.
Να διερευνούν, να περιγράφουν και να χρησιμοποιούν τα διάφορα στύλ μορφοποίησης μιας ιστοσελίδας.
Να δημιουργούν εξωτερικά αρχεία μορφοποίησης και να τα συνδέουν με την ιστοσελίδα.
Να μάθουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας στην οποία εργάζονται
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
web pages, web design, HTML, CSS,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Η/Υ

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία Ιστοσελίδων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).