Φάση Σεναρίου

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΚΛΑΔΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

3 ώρες

Ασφάλεια στη χρήση . Ρυθμίσεις . Συντήρηση .

45λεπτά

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τον ασφαλή χειρισμό, τα κατάλληλα μέσα προστασίας και τη σωστή χρήση τους .

Επίσης θα κατανοήσουν πόσο σημαντικές είναι για τη ορθή λειτουργία ενός μηχανήματος, οι κατάλληλες ρυθμίσεις και η σωστή συντήρησή του . 


Ασφαλή χρήση τεμαχιστή κλαδιών


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΠΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΚΛΑΔΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
541