ΚΛΑΔΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΚΛΑΔΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους διάφορους τύπους και μοντέλα κλαδοθραύστη .

Επίσης θα κατανοήσουν τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο κλαδοθραύστη .

Θα εξοικειωθούν με τον ασφαλή χειρισμό, τις κατάλληλες ρυθμίσεις και τη σωστή συντήρηση του .

Τέλος εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη, θα χρησιμοποιήσουν τον κλαδοθραύστη, τεμαχίζοντας κλαδέματα από τον σχολικό κήπο, για να τα χρησιμοποιήσουν στη Κομποστοποίηση .


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το σενάριο αυτό οι μαθητές θα γνωρίσουν την αναγκαιότητα, τη λειτουργία, τη χρήση και τη συντήρηση του Κλαδοθραύστη, καθώς και τη σημαντική συμβολή του σε μια πετυχημένη ερασιτεχνική ή και επαγγελματική Κομποστοποίηση .

Επίσης θα αντιμετωπίσουν το πολύ σημαντικό θέμα της ασφάλειας, στο χειρισμό μηχανημάτων φυτοτεχνικών έργων, δουλεύοντας  με ένα εύκολο και ασφαλές μηχάνημα .

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Κλαδοθραύστες . Τύποι κλαδοθραυστών .
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
Ασφάλεια στη χρήση . Ρυθμίσεις . Συντήρηση .
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
Χρήση κλαδοθραύστη στην κομποστοποίηση .
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικός κήπος
Αξιολόγηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα ή Εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους διάφορους τύπους και τα μοντέλα κλαδοθραύστη .
Οι μαθητές να κατανοήσουν τα κριτήρια, με τα οποία επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο κλαδοθραύστη .
Να εξοικειωθούν με τον ασφαλή χειρισμό, τις κατάλληλες ρυθμίσεις και τη σωστή συντήρηση του .
Να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους, στη χρήση του κλαδοθραύστη, στην κομποστοποίηση .
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το περιβάλλον web 2.0 εργαλείων και την εφαρμογή τους στη διδασκαλία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Κλαδοθραύστες, Τεμαχιστές κλαδιών, Κομποστοποίηση, Ασφάλεια στην εργασία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ερασιτεχνικός Κλαδοθραύστης ρεύματος, χοντρά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικό προσώπου, ψαλίδι κλαδέματος, πριόνι, μπαλαντέζα, κλαδέματα, κάδος κομποστοποίησης .

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΠΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΚΛΑΔΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).