Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Θερμότητα - Θερμοκρασία

3 ώρες

Πειραματισμός

45λεπτά

Α. Οι μαθητές εκτελούν το πείραμα με τα απλά υλικά (30 λεπτά, στη σχολική αίθουσα διδασκαλίας).

Β. Οι μαθητές παρατηρούν τις εικόνες (15 λεπτά, στο Εργαστήριο Πληροφορικής) και σημειώνουν στο Φύλλο Εργασίας τις παρατηρήσεις τους.


Α. Πείραμα


Β. Παρατήρηση εικόνων


Τι παρατηρείτε στη θερμοκρασία του σώματος;

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Θερμότητα - Θερμοκρασία» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
581