Φάση Σεναρίου

Φυσική αγωγή (Γενικό Λύκειο)

Ισορροπημένη διατροφή

2 ώρες

Απόψεις των μαθητών για την Ισορροπημένη διατροφή

15λεπτά

Οι μαθητές συμπληρώνουν μία φόρμα Google (http://goo.gl/forms/lZIjeRmCmz) όπου καταγράφονται οι απόψεις τους για την Ισορροπημένη Διατροφή. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη διαδικασία:

Επεξεργασία αυτής της φόρμας > Απαντήσεις > Σύνοψη απαντήσεων

(Edit this form > Responses > Summary of Responses)

παρουσιάζονται  από τον καθηγητή τα αποτελέσματα με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα. Με βάση τις απόψεις των μαθητών αναπτύσσεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. 


Φόρμα Google


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ισορροπημένη διατροφή» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
627