Ισορροπημένη διατροφή

Φυσική αγωγή (Γενικό Λύκειο)

Ισορροπημένη διατροφή

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Αρχικά επιχειρείται η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών μέσα από την εξέταση διαφόρων πηγών από το διαδίκτυο σε ομάδες και η διερεύνηση των απόψεών τους αναφορικά με το τι συνιστά μια ισορροπημένη διατροφή. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της αναλογικότητας, της ποικιλίας και του μέτρου τα οποία χαρακτηρίζουν ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. Κατόπιν οι μαθητές καλούνται να συντάξουν ένα τριήμερο ισορροπημένο διαιτολόγιο της αρεσκείας τους και αναπτύσσεται συζήτηση πάνω στις επιλογές τους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων που περιλαμβάνουν από πόνο στις αρθρώσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη και καρδιαγγειακές παθήσεις μέχρι διαταραχές της εμμήνου ρήσεως στις γυναίκες, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Στην Ελλάδα, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση του φαινομένου, με τα ποσοστά να είναι ιδιαίτερα αυξημένα στο μαθητικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την εφαρμογή του προγράμματος ΕΥΖΗΝ (Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14, το 30% των μαθητών/τριών καταγράφηκαν ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Οι διατροφικές συνήθειες ενός ατόμου αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες ελέγχου του βάρους και πρόληψης της παχυσαρκίας. Οι παραπάνω διαπιστώσεις υποδηλώνουν τη δυσκολία κατανόησης, αποδοχής και εφαρμογής των βασικών αρχών της ισορροπημένης διατροφής από τους μαθητές/τριες και την ανάγκη υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική αγωγή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Σκιαγραφώντας το πρόβλημα
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνδεση με τον παγκόσμιο ιστό
Απόψεις των μαθητών για την Ισορροπημένη διατροφή
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνδεση με τον παγκόσμιο ιστό
Η πίτα της Ισορροπημένης διατροφής
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνδεση με τον παγκόσμιο ιστό
Σύνταξη τριήμερου διαιτολογίου
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Συζήτηση και ανακεφαλαίωση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατατάσσει τα τρόφιμα στις διάφορες ομάδες τροφίμων
Να αναφέρει τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ισορροπημένης διατροφής
Να συντάσσει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο
Να αξιολογεί ένα διαιτολόγιο ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της ισορροπημένης διατροφής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ισορροπημένη διατροφή, ομάδες τροφίμων, διατροφικές συνήθειες, παχυσαρκία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνδεση στον παγκόσμιο ιστό

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ισορροπημένη διατροφή» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).