Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΔΙΑΘΛΑΣΗ, ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

2 ώρες

Πραγματικά - Εικονικά πειράματα

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.docx

Εκτέλεση από τους μαθητές απλών πειραμάτων οπτικής:

Η κάθε ομάδα μαθητών εκτελεί από ένα απλό πείραμα οπτικής χρησιμοποιώντας ένα laser εκπομπής μονοχρωματικής λεπτής δέσμης φωτός και απλά υλικά, όπως ένα επίπεδο κάτοπτρο (επίδειξη ανάκλασης του φωτός), ένα διαφανές δοχείο γεμάτο με νερό από τον εργαστηριακό εξοπλισμό του σχολικού εργαστηρίου (διάθλαση), ένα τριγωνικό πρίσμα επίσης από τον εργαστηριακό εξοπλισμό του σχολικού εργαστηρίου (ολική ανάκλαση).

Παρουσίαση προσομοιώσεων:

Μετά την εκτέλεση κάθε πειραματικής δραστηριότητας από τους μαθητές ο διδάσκων παρουσιάζει μια αντίστοιχη προσομοίωση, ενσωματωμένη σε μια παρουσίαση power point. Για την ανάκλαση, τη διάθλαση και την ολική ανάκλαση χρησιμοποιήθηκαν προσομοιώσεις απο τον ιστοχώρο Φωτόδεντρο (www.photodentro.edu.gr) Την όλη παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση με στόχο την εξήγηση του φαινομένου, την διατύπωση του ορισμού του, των νόμων που το διέπουν και των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες αυτό συμβαίνει. Ακολουθεί ο μαθηματικός φορμαλισμός που συνοδεύει το αντίστοιχο φαινόμενο.


Ανάκλαση (Κατοπτρική, Διάχυση) - Διάθλαση - Ολική Ανάκλαση


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΔΙΑΘΛΑΣΗ, ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
635