Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

A virtual trip to London

3 ώρες

Plan a trip to London (Extension)

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
plan_your_trip_worksheet.doc

Work in groups of three in order to plan a trip to London. Feel free to browse any site or visit the official websites of the attractions in the previous phase and plan your travel itinerary in the best possible way. The attached worksheet will help you not to get lost, so fill in the table and enjoy your trip!


Alternatively...


Tripomatic


Δημιουργός Σεναρίου: Κατελής Βίγκλας (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «A virtual trip to London » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
670