Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

A virtual trip to London

3 ώρες

London overview

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
top_10_london_attractions_transcript.doc

London is the capital of the United Kingdom and one of the most important cities in the world, offering to the visitors a variety of things to do, places to visit, entertainment, cuisine, shopping and much more. London is home to many amazing attractions.


Where are these attractions?

Spot the location. Drag and drop the images to the places:

Around London


Listen to the conversation and fill in the gaps


Top 10 London Attractions

Watch the following video to find out about the 10 most important London attractions and get ready for your virtual tour in London! The transcript of the video is attached as a worksheet (for teacher use).

What does the video say about the museums?

Drag and drop the museums on the right to match the descriptions on the left.

Now watch the video again and answer the questions below:

Click on the right answer.

Δημιουργός Σεναρίου: Κατελής Βίγκλας (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «A virtual trip to London » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
668