ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΑΛΕ - ΡΕΤΟΥΡ)

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΑΛΕ - ΡΕΤΟΥΡ)

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο παρουσιάζει τους διακόπτες εναλλαγής (αλέ - ρετούρ) ακραίους. Αρχικά παρουσιάζεται ο διακόπτης και η χρήση του στην συνέχεια δίνονται οι συμβολισμοί σε μονογραμμικό και πολυγραμμικό σχέδιο, περιγράφεται η λειτουργία του και ζητείται η κατασκευή του.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Λειτουργία κυκλώματος που ελέγχεται από δύο διαφορετικές θέσεις με διακόπτες εναλλλαγής ακραίους (αλέ ρετούρ)  

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Περιγραφή ακραίου διακόπτη αλλέ ρετούρ
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο
Αναγνώριση συμβόλων διακόπτη εναλλαγής
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο
Περιγραφή και κατασκευή του κυκλώματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
να αναγνωρίζουν τον ακραίο διακόπτη εναλλαγής (αλέ - ρετούρ)
να αναγνωρίζει το μονογραμμικό κα πολυγραμμικό σύμβολο του διακόπτη εναλλαγής ακραίου
να περιγράφει και να κατασκεύαζει κύκλωμα φωτισμού με δύο διακόπτες εναλλαγής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
διακόπτης εναλλαγής αλλέ ρετούρ ακραίος (aller - retour),
Υλικοτεχνική υποδομή
διακόπτες αλλέ ρετούρ ακραίοι 2, λαμπτήρας με ντουί, δύο κουτιά διακόπτη, τρία κουτιά διακλάδωσης, αγωγοί φάσης ουδετέρου και γείωσης

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΑΛΕ - ΡΕΤΟΥΡ)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).