Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες για το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας, την αρχιτεκτονική της, τα μέρη του ναού καθώς και για την κατάσταση στην οποία σώζεται μέχρι σήμερα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η διδασκαλία της τέχνης και της αρχιτεκτονικής στο δημοτικό σχολείο παρουσιάζει πάντοτε κάποιες δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν δεν συνοδεύεται από την παροχή εποπτείας και πολλαπλών αναπαραστάσεων στους μαθητές. Στο συγκεκριμένο σενάριο επιχειρείται η γνωριμία των μαθητών με ένα από τα σημαντικότερα αριστουργήματα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, την Αγία Σοφία. Οι μαθητές πέρα από την ιστορία της οικοδόμησης της εκκλησίας έρχονται σε μια πρώτη επαφή με στοιχεία της βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής ενώ παράλληλα καλούνται να κατανοήσουν την σημαντικότητα και το μέγεθος του μνημείου σε σχέση με την εποχή κατά την οποία οικοδομήθηκε. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Θρησκεία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ του σχολείου
Οι μαθητές παρουσιάζουν την Αγία Σοφία
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο οικοδόμησης και την αρχιτεκτονική της Αγίας Σοφίας
Να γνωρίσουν τα βασικά μέρη του ναού της Αγία Σοφίας και πληροφορίες για την κατασκευή του
Να κατανοήσουν το λόγο για τον οποίο ο ναός αποτελεί ένα αριστούργημα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αγία Σοφία, Ιουστινιανός, βυζαντινή αρχιτεκτονική,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η υλοποίηση του σεναρίου απαιτεί σύνδεση του σχολικού εργαστηρίου στο διαδίκτυο καθώς και την ύπαρξη του αναγκαίου αριθμού Η/Υ ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν ανά δύο ή ανά τρεις σε ομάδες.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΟΥΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ /ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).