Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

2 ώρες

Το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας

45λεπτά

Οι μαθητικές ομάδες, ακολουθώντας τις οδηγίες στο Φύλλο Εργασίας 1, μαθαίνουν για το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας μελετώντας το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό που τους παρέχει ένα σύνολο πολλαπλών αναπαραστάσεων το οποίο θα τους βοηθήσει αποτελεσμαστικά στην οικοδόμηση της νέας γνώσης,


Το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας


Η Αγία Σοφία σήμερα


Τρισδιάστατη εικονική περιήγηση στο μουσείο της Αγίας Σοφίας


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΟΥΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ /ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
774