Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

Everyday life in ancient Greece

2 ώρες

Let's find out about daily life in ancient Greece

40λεπτά

Οι μαθητές περιηγούνται την ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου που παρέχει πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα και αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους μέσα από μια διαδραστική δραστηριότητα.


What's in a pot?

Explore the information about daily life in ancient Greece and check how much you learnt in the activity that follows.

Everyday life in ancient Greece.

Select the right answer.

The ancient Greek house

Click on 'Next' and roll over the rooms in the house to find out more about them.

Which room is it?


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Everyday life in ancient Greece» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
812