Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

Everyday life in ancient Greece

2 ώρες

What are the differences?

50λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_ancient_vs_modern_greece.pdf

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από την πρώτη φάση του σεναρίου, μιλάνε για διαφορές ανάμεσα στη ζωή στην αρχαία Ελλάδα και τη σύγχρονη και εξερευνούν μια ιστοσελίδα για να βρουν περισσότερες διαφορές. Παίζουν διαδραστικά με χρήσιμο λεξιλόγιο και αποτυπώνουν τις διαφορές που ανακαλύπτουν σε ένα project,  στο φύλλο εργασίας 1 στο τέλος του μαθήματος.


How was life in ancient Greece different from life in modern Greece?


Find more differences.

Surf the website and find more differences between life in modern and ancient Greece. Use your findings to do the project in the worksheet.

Useful words!

You can use these words to talk about the differences between life in ancient Greece and modern Greece.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Everyday life in ancient Greece» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
813