Φάση Σεναρίου

Θεατρική αγωγή (Δημοτικό)

Ελληνική ταινία μικρού μήκους

1/2 ώρας

Προβολή ταινίας μικρού μήκος Casus Belli

30λεπτά

Το σενάριο βασίζεται στην προβολή της ταινίας Casus Belli, στις ερωτήσεις που υπάρχουν για το βίντεο και κυρίως στη συζήτηση που μπορεί να διεξαχθεί με βάση αυτήν την ταινία


Casus belli (2010)

Σκην.: Γιώργος Ζώης

Υπενθυμίζεται να προβάλλει πρώτα ο δάσκαλος στο διαδίκτο που δεν διακόπτεται και μετά να προχωρήσει στο διαδραστικό βίντεο σε αυτήν την πλατφόρμα.
Επισυνάπτεται ο υπερσύνδεσμος του βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=9Ucg_4hSFcQ

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΕΛΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ελληνική ταινία μικρού μήκους» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
887