Ελληνική ταινία μικρού μήκους

Θεατρική αγωγή (Δημοτικό)

Ελληνική ταινία μικρού μήκους

1/2 ώρας
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές θα καταλάβουν πώς η τεχνική του κινηματογράφου συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι περισσότεροι Έλληνες δεν γνωρίζουν ότι ο ελληνικός κινηματογράφος έχει κατακτήσει μια ωριμότητα τόσο στον τρόπο που λέει τις ιστορίες όσο και στα θέματα που επιλέγει. Αντίθετα η κυρίαρχη γνώμη είναι απαξιωτική και στερεοτυπική, μια και ταυτίζεται ο ελληνικός κινηματογράφος με το χαμηλό επίπεδο των ταινιών και με τις πολύ "σοβαρές" και για αυτό δυσνόητες ταινίες. Το σενάριο αυτό προσπαθεί να αλλάξει κάποιες από αυτές τις κυρίαρχες απόψεις, τις οποίες και οι μαθητές με την πάροδο του χρόνου και μεγαλώνοντας υιοθετούν. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Θεατρική αγωγή > Θέατρο και άλλες Τέχνες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προβολή ταινίας μικρού μήκος Casus Belli
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Χώρος εργαστηρίου ή εναλλακτικά αίθουσα με βιντεοπροβολέα ή τηλεόραση
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές θα κατανοήσουν πώς η μορφή συμβαδίζει με το περιεχόμενο ακόμη και στον κινηματογράφο
Θα γνωρίσουν μία σημαντική ταινία μικρού μήκους και θα εκτιμήσουν την αισθητική αυτοτέλεια της
Να κατανοήσουν πώς εξωκινηματογραφικά γεγονόντα μπορούν να επηρεάσουν τα θέματα του κινηματογράφου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μορφή, περιεχόμενο, ταινία μικρού μήκους,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας ή εργαστήριο Η/Υ.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΕΛΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ελληνική ταινία μικρού μήκους» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).