Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ενδιάμεση μνήμη στη Λίστα Εντολών

2 ώρες

Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης

15λεπτά

Η δραστηριότητα διερεύνησης προϋπάρχουσας γνώσης που προτείνεται αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

α) Υπολογισμός αριθμητικής παράστασης με το μυαλό

β) Μία σειρά καρτών ερωτήσεων σχετικά με κυκλώματα


Υπολογισμός αριθμητικής παράστασης

Να υπολογίσετε με πράξεις στο μυαλό σας την παράσταση 510∙2+100∙7 και να περιγράψετε τον τρόπο σκέψης σας

Θα πρέπει να σκεφθείτε ποια πράξη θα γίνει πρώτα, ποια πράξη θα γίνει στη συνέχεια, ποια αποτελέσματα θα πρέπει να συγκρατήσετε στη μνήμη σας, κ.τ.λ.

Κάρτες ερωτήσεων με κυκλώματα

Να απαντήσετε μονολεκτικά στις ερωτήσεις της κάθε κάρτας με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ενδιάμεση μνήμη στη Λίστα Εντολών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
888