Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών

2 ώρες

Σχεδιασμός Δικτύου - Προσομοίωση Βήμα Βήμα

30λεπτά

Οι μαθητές με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης μάθησης ακολουθούν βήμα βήμα τις οδηγίες για το σχεδιασμό ενός Τοπικού Δικτύου μέσω προσομοίωσης. Σε κάθε βήμα αναφέρονται θέματα ανάλυσης και απόδοσης του δικτύου


Σχεδιασμός Τοπικού Δικτύου βήμα προς βήμα


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
940