Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στα πλαίσια του μαθήματος Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών της Β τάξης Επαγγελματικού Λυκείου, οι μαθητές σχεδιάζουν το δικό τους δίκτυο (μέσω προσομοίωσης) και αναλύουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού,


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές μέσω προσομοίωσης σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μικρής κλίμακας και καταγράφουν τα δομικά στοιχεία ενός δικτύου, πώς συνδεόνται μεταξύ τους και πώς επηρεάζει η σύνθεση αυτή την απόδοση του δικτύου. Κατόπιν εφαρμόζουν τις ίδιες αρχές για να επιλύσουν ένα πρόβλημα του πραγματικού κόσμου (σχεδίαση και ανάλυση του Εργαστηρίου Πληροφορικής του σχολείου).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Δίκτυα υπολογιστών > Κατηγορίες δικτύων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Επανάληψη - Ορισμοί
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Σχεδιασμός Δικτύου - Προσομοίωση Βήμα Βήμα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ανάλυση Σχεδιασμού Δικτύου - Ελεύθερη Προσομοίωση
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ανάλυση Δυνατοτήτων Αναβάθμισης υπάρχοντος Δικτύου
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να γνωρίζουν τα πρωταρχικά δομικά στοιχεία εξοπλισμού τoπικών δικτύων
Οι μαθητές να γνωρίζουν το ρόλο που παίζει καθένα από αυτά τα δομικά στοιχεία
Οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν εναλλακτικές τεχνικές διασύνδεσης
ΟΙ μαθητές να προβληματιστούν για τα κριτήρια σχεδίασης τοπικών δικτύων ως προς την απόδοσή τους
Οι μαθητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων σχεδίασης δικτύων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δίκτυα, διασύνδεση, δρομολογητής, hub, switch, εξυπηρετητής, server, LAN,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).