Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής για τα κλειστά συστήματα

2 ώρες

Περίληψη - Ανάλυση - Σύγκριση - Συσχέτιση

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergoy_2.docx

Η κάθε ομάδα συμπληρώνει το φύλλο έργου 2, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της έκθεσης της προηγούμενης φάσης. Κάθε ομάδα καταλήγει σε ένα συμπέρασμα σχετικά με την εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου στην μεταβολή του αερίου που ασχολήθηκε και μελέτησε. Σκοπός της φάσης αυτής είναι ο σαφής προσδιορισμός των εννοιών του έργου, της θερμότητας και της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας και η συσχέτισή τους βάσει του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου.


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής για τα κλειστά συστήματα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
952