Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μια διαθεματική προσέγγιση των κειμένων «Ερημωμένα χωριά» και «Γιατί;».

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 • Αφετηρία: Τα «Ερημωμένα χωριά» αποτελούν μια θαυμάσια ευκαιρία για να προσεγγίσουν οι μαθητές τις ιστορικές συνθήκες και τις συνέπειες του πολέμου στην Ελλάδα του β΄παγκοσμίου πολέμου, ενώ το «Γιατί;» θα ενισχύσει το αντιπολεμικό συναίσθημα των μαθητών. 
 • Σύνδεση με το ΑΠ: Τα κείμενα περιλαμβάνονται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της β΄ γυμνασίου ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της ημιτυπικής μορφής εκπαίδευσης της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου.
 • Η μεθοδολογία της διδασκαλίας (πώς): Αξιοποιούνται οι διδακτικές πρακτικές που προαναφέρθηκαν στους στόχους δηλαδή η διερευνητική- ανακαλυπτική, η εποικοδομιστική, η ομαδοσυνεργατική και η διαθεματική μέθοδος
 • Ενδεικτική κατανομή του χρόνου: Το πρώτο διδακτικό δίωρο οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και εκπονούν με την καθοδήγηση του διδάσκοντα τα φύλλα εργασίας των ομάδων τους. Την τρίτη διδακτική ώρα η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της εργασίας της και ακολουθεί εποικοδομητική, δημιουργική και κριτική συζήτηση επί των αποτελεσμάτων. Την τέταρτη διδακτική ώρα οι ομάδες καλούνται να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα και το υλικό της συζήτησης και των φύλλων εργασίας, τις γνώσεις τους και τα τεχνολογικά εργαλεία ώστε να δημιουργήσουν μια παρουσίαση Powerpoint ή moviemaker ή μια εικαστική σύνθεση.  
 •  Ο ρόλος των διδάσκοντα: Είναι καθοδηγητικός, ενθαρρυντικός και συμβουλευτικός.
 • Ο ρόλος των μαθητών: Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αναπτύσσουν ομαδοσυνεργατική συμπεριφορά. Παρακάτω στη λεπτομερή περιγραφή εστιάζουμε στο τι αναμένεται να κάνουν τα παιδιά και κυρίως πώς θα προκύψει μάθηση.  
 • Οι προαπαιτούμενες γνώσεις που οφείλουν να έχουν οι μαθητές προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο παρόν σενάριο αφορούν στη γνώση χειρισμού των ψηφιακών εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουν όπως αυτά περιγράφονται αμέσως στη συνέχεια.  
Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η σύγχυση απόψεων των μαθητών ανάμεσα στην αδιαφορία και την απαξίωση της ιστορίας των προγόνων τους από τη μία πλευρά και την υπερπροβολή των εθνικών ιδεών σε βαθμό εθνικισμού ή μισαλλοδοξίας από την άλλη πλευρά επιτείνει την ανάγκη μιας διαδασκαλίας που να αναδεικνύει από τη μια την αξία της μνήμης της ελληνικής ιστορίας αλλά από την άλλη να προβάλλει μια στάση αλληλεγγύης και σεβασμού προς λαούς και ανθρώπους με διαφορετική εθνοπολιτισμική ταυτότητα.  

Ταυτόχρονα,  žτο συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί μια διδακτική πρόταση των προς μελέτη λογοτεχνικών κειμένων που αποσκοπεί στο να ενεργοποιήσει τον μαθητή, ώστε να προσεγγίσει την γνώση διερευνητικά, αξιοποιώντας συνεργατικά και ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης. Έτσι, ο μαθητής εμπλέκεται ενεργά κατασκευάζοντας τη γνώση με τον δικό του τρόπο σε ένα περιβάλλον με ποικίλα και πλούσια ερεθίσματα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
80 λεπτά
Φάση 1: Ομαδοσυνεργατική εκπόνηση φύλλου εργασίας.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήρι ηλεκτρονικών υπολογιστών
40 λεπτά
Φάση 2: Παρουσίαση ομαδικών εργασιών- Δημιουργική συζήτηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήρι Η/Υ
40 λεπτά
Φάση 3: Δημιουργία οπτικοακουστικής ή εικαστικής σύνθεσης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήρι Η/Υ
10 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση- Άλλες Εκδοχές- Κριτική
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
 1. Να διαμορφώσουν στάση σεβασμού στην εθνοπολιτιστική ταυτότητα τη δικιά τους και των άλλων
 2. Να ασκηθούν στον ψηφιακό, κοινωνικοπολιτισμικό και κριτικό γραμματισμό
 3. Να γίνουν ικανοί ακροατές και παραγωγοί επικοινωνιακού προφορικού και γραπτού λόγου
 4. Να αξιοποιηθεί η ανακαλυπτική, η διαθεματική, η εποικοδομιστική και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος
 5. Να ανακαλύψουντα γλωσσικά χαρακτηριστικά των προς μελέτη λογοτεχνημάτων και τα εκφραστικά τους μέσα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Διαθεματικότητα- Φιλειρηνισμός
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός πίνακας, το διαδίκτυο, οι μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικά λεξικά, το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, το πρόγραμμα παρουσίασης (ή το moviemaker).
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)