Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αυτό πραγματεύεται τη δομή, τα όργανα και τη λειτουργία του ανδρικού και γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Επίσης, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατανόηση του ρόλου και των σταδίων του έμμηνου κύκλου, της γονιμοποίησης και της δημιουργίας του εμβρύου. Τέλος, επισημαίνει τα μεγάλα οφέλη του θηλασμού τόσο για την ομαλή ανάπτυξη του νεογνού όσο και στη θεμελίωση της μελλοντικής του υγείας.

Το σενάριο αναπτύχθηκε με βάση το μοντέλο της διερευνητικής μάθησης: εμπλοκή με το πρόβλημα - ανάδειξη εναλλακτικών ιδεών - εξερεύνηση - εξήγηση - επεξεργασία και τέλος αξιολόγηση.

Στο τελευταίο στάδιο, η ανάθεση εργασιών μπορεί να γίνει αφορμή  να προκύψουν νέες ερωτήσεις και νέα διερεύνηση ώστε να γίνει πραγματική εμπέδωση.

Οι στόχοι που αναφέρονται (αλλά και επιπλέον στόχοι) επιτυγχάνονται μέσω της συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους και με τον καθηγητή αλλά και μέσω της αλληλεπίδρασης με την πλατφόρμα «Αίσωπος» με δραστηριότητες που κατευθύνονται από αντίστοιχα Φύλλα εργασίας.

Το παρόν ψηφιακό σενάριο είναι συμβατό και συνακόλουθο με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) της Βιολογίας Γυμνασίου.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές/τριες σε σχέση με τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα έχουν τις εξής πιθανές παρανοήσεις:

  • Θεωρούν ότι στη γυναίκα η έξοδος του ουροποιητικού είναι κοινή με του αναπαραγωγικού (όπως συμβαίνει και στους άντρες).
  • Θωρούν ότι τα ωάρια της γυναίκας παράγονται κάθε μήνα και αγνοούν ότι όλα τα ωάρια της γυναίκας δημιουργούνται κατά την εμβρυική της ηλικία.
  • Δεν γνωρίζουν ότι το πλήθος των σπερματοζωαρίων μιας εκσπερμάτωσης ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια.
  • Συγχέουν τη διαδικασία της ωορρηξίας με την περίοδο (έμμηνο ρύση).
  • Δεν αντιλαμβάνονται ότι όσο περισσότερο θηλάζει το βρέφος τόσο αυξάνεται η έκκριση γάλακτος.
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Αμφιγονική αναπαραγωγή - Ανδρικό αναπαραγωγικό
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ ή αίθουσα με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα.
20 λεπτά
Φάση 2: Γυναικείο αναπαραγωγικό - Έμμηνος κύκλος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ ή αίθουσα με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα.
20 λεπτά
Φάση 3: Γονιμοποίηση - Ανάπτυξη εμβρύου - Τοκετός
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ ή αίθουσα με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα.
25 λεπτά
Φάση 4: Θηλασμός - Αξιολόγηση - Εργασίες
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ ή αίθουσα με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα.
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία του ανδρικού και γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος
  2. Να διακρίνουν το ρόλο του ωαρίου και του σπερματοζωαρίου
  3. Να κατανοούν το ρόλο και τα στάδια του έμμηνου κύκλου
  4. Να περιγράφουν τη διαδικασία της γονιμοποίησης και της δημιουργίας εμβρύου
  5. Να αναγνωρίζουν τα οφέλη του θηλασμού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αναπαραγωγή
αμφιγονία
ωάριο
σπερματοζωάριο
προστάτης
σπερματικός πόρος
όρχις
πέος
όσχεο
ουρήθρα
σάλπιγγα
ωοθήκη
μήτρα
τράχηλος
κόλπος
αιδοίο
γονιμοποίηση
έμμηνος κύκλος
έμμηνος ρύση
πλακούντας
ομφάλιος λώρος
τοκετός
θηλασμός
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Χρησιμοποιείται το εργαστήριο Η/Υ ή αίθουσα με βιντεοπροβολέα ή ακόμα καλύτερα αίθουσα με διαδραστικό πίνακα. Επίσης χρειάζονται φωτοτυπίες των συνοδευτικών φύλλων εργασίας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)