Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο γνωριμίας και εξοικείωσης των μαθητών με τις εφαρμογές του νέφους που προσφέρονται στο διαδίκτυο, το οποίο  μπορεί να ενταχθεί στο νέο Αναλυτικό  Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα , σύμφωνα με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών , ένας από τους βασικούς στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα της Θεματικής Ενότητας «Συνεργασία και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» και ιδιαίτερα της υποενότητας «Εφαρμογές Νέφους», Κεφ. 13 του σχολικού βιβλίου, είναι η γνωριμία αντίστοιχων εφαρμογών που προσφέρονται στο διαδίκτυο και η διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων που έχουν οι εφαρμογές αυτές..

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

To  συγκεκριμένο σενάριο σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τη διδασκαλία του μαθήματος "Εφαρμογές Πληροφορικής" της Α΄ Λυκείου και γενικός σκοπός του  είναι η γνωριμία με το Υπολογιστικό Νέφος, τα βασικά χαρακτηριστικά  και τις υπηρεσίες του, καθώς και η αναζήτηση  πλεονεκτημάτων και  πιθανών κινδύνων  από τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Γνωριμία με το Νέφος και τις υπηρεσίες του
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 2: Εφαρμογές Νέφους
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
25 λεπτά
Φάση 3: Κίνδυνοι από τη χρήση του Νέφους
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Γνωστικός: Να προσδιορίζουν το μοντέλο Υπηρεσιών Νέφους που περιγράφεται
  2. Γνωστικός: Να διακρίνουν τις Εφαρμογές Νέφους από αυτές που πρέπει να εγκατασταθούν στο δίσκο.
  3. Δεξιότητα: Να δημιουργούν λογαριασμό σε μία Υπηρεσία Νέφους για αποθήκευση αρχείων
  4. Στάση: Να προβληματίζονται για τους κινδύνους που κρύβει το νέφος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
cloud computing
Υπολογιστικό Νέφος
IaaS
PaaS
SaaS
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής, βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: Αθανασία Πασιαλή (Εκπαιδευτικός)