Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές πρώτα κάνουν μία επανάληψη των εννοιών που έχουν μάθει στο προηγούμενο μάθημα: Υπολογιστικό Νέφος και Μοντέλα Υπηρεσιών Νέφους.

Κατόπιν εξασκούνται σε παραδείγματα χρήσης Εφαρμογών Υπηρεσιών Νέφους.

Τέλος διερευνούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα χρήσης τέτοιων εφαρμογών.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου να μάθουν τι σημαίνει υπολογιστικό νέφος, να αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Επανάληψη
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 2: Διαμοιρασμός και επεξεργασία αρχείου στο νέφος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
25 λεπτά
Φάση 3: Δημιουργία Βίντεο στο Νέφος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 4: Οφέλη και κίνδυνοι από τη χρήση Υπηρεσιών Νέφους
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
5 λεπτά
Φάση 5: Ανακεφαλαίωση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίζουν τα τρία Μοντέλα Υπηρεσιών Νέφους
  2. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζονται δεδομένα με χρήση Υπηρεσιών Νέφους
  3. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να διαμοιράζονται αρχεία με άλλους χρήστες
  4. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν οφέλη και κινδύνους χρήσης υπηρεσιών νέφους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Υπολογιστικό Νέφος
IaaS
PaaS
SaaS
διαμοιρασμός αρχείων
εργασία στο Νέφος
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)