Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι τρεις σημαντικότερες ηθικές θεωρίες

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για τη διδασκαλία του μαθήματος "Αναζήτηση Κριτηρίου Ηθικής Ορθότητας" (Σχολικό Βιβλίο Β΄ Λυκείου: Αρχές Φιλοσοφίας, Συγγραφείς: Στ. Βιρβιδάκης, Β. Καρασμάνης, Χ. Τουρνά) είτε ανεξάρτητα με αυτό, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες του λυκείου με κάποιες βασικές αρχές της ηθικής φιλοσοφίας.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ήδη απο την αρχαιότητα απασχολούσαν τους φιλοσόφους ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το σωστό και το λάθος. "Τι πρέπει να πράττουμε και τι όχι;" "Πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι;" Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα ερωτήματα εμπλουτίστηκαν με νέα και η ηθική φιλοσοφία αναδείχτηκε σε έναν από τους σημαντικότερους φιλοσοφικούς κλάδους. Μάλιστα, στον 20ο αιώνα τονίστηκε ο πρακτικός χαρακτήρας της ηθικής με την ανάπτυξη των κλάδων της εφαρμοσμένης ηθικής, όπως είναι η βιοηθική, η περιβαλλοντική ηθική, η ηθική των επιχειρήσεων, κ.α.

Με αυτό το διδακτικό σενάριο μπορούμε να μάθουμε τις τρεις σημαντικότερες ηθικές θεωρίες και να ανακαλύψουμε τις εφαρμογές που μπορεί να έχουν για την καθημερινή ζωή, με τη χρήση τους για τη λήψη αποφάσεων.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Ωφελιμισμός
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 2: Καντιανή ηθική
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 3: Αρετολογική ηθική
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 4: Η ηθική στην πράξη
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Κατανόηση των τριών σημαντικότερων ηθικών θεωριών (ωφελιμισμός, καντιανή ηθική, αρετολογική ηθική).
  2. Δυνατότητα διάκρισης των τριών θεωριών.
  3. Συνειδητοποίηση της προσωπικής ηθικής ευθύνης και της δυνατότητας επιλογής.
  4. Ενίσχυση των επιλογών σχετικά με τη διαμόρφωση προσωπικού πλαισίου αξιών και κανόνων.
  5. Κατανόηση ότι η ηθική φιλοσοφία μπορεί να έχει πρακτικό χαρακτήρα (πρακτική ή εφαρμοσμένη ηθική)
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
φιλοσοφία
ηθική
ηθική φιλοσοφία
ωφελιμισμός
καντιανή ηθική
κατηγορική προσταγή
αρετολογική ηθική
Τζον Στιούαρτ Μιλ (John Stuart Mill)
Ιμάνουελ Καντ (Immanuel Kant)
Αριστοτέλης
Υλικοτεχνική υποδομή: 
προτζέκτορας, υπολογιστής
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)