Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο συμπλέκτης με διάφραγμα (¨χτένι¨)

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

 Το σύστημα μετάδοσης  του αυτοκινήτου μεταφέρει την κίνηση του κινητήρα στους κινητήριους τροχούς. Στο  σύστημα αυτό ανήκει ο συμπλέκτης , ο οποίος "συνδέει" τον κινητήρα με το κιβώτιο ταχυτήτων. 'Ενα από τα είδη των συμπλεκτών είναι ο  συμπλέκτης με διάφραγμα ("χτένι") .

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η θεματική αυτή ενότητα διδάσκεται στην ειδικότητα  Τεχνικών Οχημάτων του τομέα Μηχανολογίας των ΕΠΑΛ, στο μάθημα "Συστήματα Αυτοκινήτου Ι", στην Β΄τάξη.  Με το συγκεκριμένο σενάριο γίνεται προσπάθεια να δοθούν στους μαθητές βασικές τεχνικές γνώσεις για την κατασκευαστική δομή αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του συμπλέκτη με διάφραγμα. Αρχικά  γίνεται αναφορά στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και το σκοπό  του μηχανικού συμπλέκτη. Για τη σωστή εμπέδωση της θεωρίας θα γίνει επίδειξη  των εξαρτημάτων του συμπλέκτη στο εργαστήριο.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Σκοπός του Συμπλέκτη
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο
25 λεπτά
Φάση 2: Κατασκευαστική Δομή
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο
25 λεπτά
Φάση 3: Περιγραφή Λειτουργίας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο
20 λεπτά
Φάση 4: Ανακεφαλαίωση - Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατανοήσουν οι μαθητές το σκοπό του συμπλέκτη στη μετάδοση κίνησης
  2. Να αναγνωρίζουν τα μέρη - εξαρτήματα του συμπλέκτη με χτένι.
  3. Να προσδιορίζουν τη θέση του κάθε εξαρτήματος
  4. Να αναφέρουν κατασκευαστικά στοιχεία των εξαρτημάτων του
  5. Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του .
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
μετάδοση κίνησης. κιβώτιο ταχυτήτων
τριβή
δίσκος τριβής
διάφραγμα/χτένι
πλάκα πίεσης/πλατώ
σφόνδυλος/βολάν
ωστικός τριβέας
Υλικοτεχνική υποδομή: 
βιντεοπροβολέας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκπαιδευτική πινακίδα συστήματος συμπλέκτη , εξαρτήματα από το εργαστήριο αυτοκινήτου
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)