Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο μινωικός πολιτισμός

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Διδακτική προσέγγιση της ενότητας "Ο μινωικός πολιτισμός" του διδακτιΚού αντικειμένου της Ιστορίας της Γ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου με τη χρήση των ΤΠΕ.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Στις μέρες μας κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για πληροφορικό αλφαβητισμό και ηλεκτρονική ενσωμάτωση των ατόμων. Σε όσο πιο νεαρή ηλικία αυτά επιτευχθούν τόσο τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα, γρήγορα και σταθερά. Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο οι μαθητές της Γ΄  τάξης του Δημοτικού Σχολείου εισάγονται σταδιακά στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και στο χειρισμό των δυνατοτήτων του Η/Υ προς όφελός τους κατά τη μαθησιακή τους διαδικασία. Ουσιαστικά αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες του Η/Υστην πορεία τους προς τη μάθηση. Επίσης επιτυγχάνεται η εις βάθος γνωριμία των μαθητών της Γ΄ τάξης με το μινωικό πολιτισμό μέσα από ένα ελκυστικό, ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης (του Η/Υ). Έτσι, προάγεται η ψηφιακή τους ικανότητα (μία από τις οκτώ ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένα άτομο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς), ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και οι ιστορικές τους δεξιότητες.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
50 λεπτά
Φάση 1: Περιήγηση στο Διαδίκτυο.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
90 λεπτά
Φάση 2: Εύρεση Κρήτης και σημαντικών μινωικών πόλεων.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
40 λεπτά
Φάση 3: Εργασία με τον επεξεργαστή κειμένου.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
30 λεπτά
Φάση 4: Καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον εργασίας του Η/Υ.
  2. Να γνωρίσουν τον πολιτισμό των Μινωιτών (καθημερινή ζωή, θρησκεία, τέχνη, γραφή).
  3. Να εντοπίσουν στο χάρτη τα μεγάλα ανακτορικά κέντρα της μινωικής Κρήτης.
  4. Να αναπλάσουν με τη φαντασία τους τον τρόπο ζωής των Μινωιτών.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Μινωικός πολιτισμός
Κρήτη
καθημερινή ζωή
θρησκεία
τέχνη
γραφή
Ιστότοπος
μηχανή αναζήτησης
google earth
Reveation Natural Art
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής με ικανό αριθμό Η/Υ και με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, με λογισμικό γενικής χρήσης (Google Earth, Google Maps, επεξεργαστής κειμένου) και με λογισμικό για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, την επικοινωνία και την έκφραση (Revelation Natural Art).
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)