Ιστορία (ΠΕ) (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Προσπάθεια προσέγγισης της τοπικής ιστορίας μέσα από τα μνημεία της Κομοτηνής. Χρονική, τοπική, ιστορική τοποθέτηση με βάση την ιστορική γραμμή, τους χάρτες, τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας μέσα στο δημόσιο σχολείο είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Η γνωριμία των παιδιών με τον τόπο τους και η γνώση της ιστορίας του αποτελεί μια ανάκγη του σύγχρονου σχολείου. Πέρα από τη γνώση του γενικού ιστορικού πλαισίου, οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση και της τοπικής τους ιστορίας. Οι περισσότεροι μαθητές σήμερα δε γνωρίζουν τα μνημεία της περιοχής τους, δεν κατανοούν την ιστορική συνέχεια των πραγμάτων στον τόπου τους και δε μπορούν συνδέσουν τις γενικότερες ιστορικές γνώσεις, που τους παρέχει το σχολείο, με το ιστορικό γίγνεσθαι του τόπου τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Γεωγραφική τοποθέτηση-Χάρτες
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
10 λεπτά
Φάση 2: Ιστορική τοποθέτηση-ιστορική γραμμή
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
10 λεπτά
Φάση 3: Ιστορία και μύθοι σχετικά με το όνομα της πόλης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 4: Τα ίχνη της ιστορίας και των ανθρώπων στην πόλη
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
10 λεπτά
Φάση 5: Μια ακόμα ιστορία της πόλης.Τι έγινε το ποτάμι μας
Χώρος Διεξαγωγής: Η σχολικη αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν τον τόπο που ζούμε.
  2. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, και δημιουργίας
  3. Να αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη των γεγονότων και των πραγμάτων μέσα στα οποία ζουν.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
τοπική ιστορία
μνημεία
Ιστορική γραμμή
Χάρτες
μυθολογία
μύθοι
ιστορικά γεγονότα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Δήμου (Εκπαιδευτικός)