Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες για το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας, την αρχιτεκτονική της, τα μέρη του ναού καθώς και για την κατάσταση στην οποία σώζεται μέχρι σήμερα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η διδασκαλία της τέχνης και της αρχιτεκτονικής στο δημοτικό σχολείο παρουσιάζει πάντοτε κάποιες δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν δεν συνοδεύεται από την παροχή εποπτείας και πολλαπλών αναπαραστάσεων στους μαθητές. Στο συγκεκριμένο σενάριο επιχειρείται η γνωριμία των μαθητών με ένα από τα σημαντικότερα αριστουργήματα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, την Αγία Σοφία. Οι μαθητές πέρα από την ιστορία της οικοδόμησης της εκκλησίας έρχονται σε μια πρώτη επαφή με στοιχεία της βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής ενώ παράλληλα καλούνται να κατανοήσουν την σημαντικότητα και το μέγεθος του μνημείου σε σχέση με την εποχή κατά την οποία οικοδομήθηκε. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ του σχολείου
45 λεπτά
Φάση 2: Οι μαθητές παρουσιάζουν την Αγία Σοφία
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο οικοδόμησης και την αρχιτεκτονική της Αγίας Σοφίας
  2. Να γνωρίσουν τα βασικά μέρη του ναού της Αγία Σοφίας και πληροφορίες για την κατασκευή του
  3. Να κατανοήσουν το λόγο για τον οποίο ο ναός αποτελεί ένα αριστούργημα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αγία Σοφία
Ιουστινιανός
βυζαντινή αρχιτεκτονική
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η υλοποίηση του σεναρίου απαιτεί σύνδεση του σχολικού εργαστηρίου στο διαδίκτυο καθώς και την ύπαρξη του αναγκαίου αριθμού Η/Υ ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν ανά δύο ή ανά τρεις σε ομάδες.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΟΥΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ /ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)