Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τεχνικές πηγές φωτός

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

  Η κάθε φωτοτεχνική μελέτη απαιτεί και διαφορετικό τύπο πηγών τεχνικού φωτός. Στο σενάριο μας οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με τις υπάρχουσες πηγές και θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τις νέες τεχνολογίες πάνω στους λαμπτήρες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές, ως μελλοντικοί επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι, πρέπει να γνωρίζουν να συντηρούν και να εγκαθιστούν τεχνικές πηγές φωτός. Πρέπει όμως και να μπορούν να ανακαλύπτουν τα νέα τεχνολογικά επιτεύματα στον τεχνικό φωτισμό, τα οποία  θα συναντήσουν στον επαγγελματικό τους βίο.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
65 λεπτά
Φάση 1: Αναγνώριση λαμπτήρων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας γενικών μαθημάτων με οθόνη προβολής ή διαδραστικό πίνακα ή tablets/smartphons ή εργαστήριο Η/Υ.
70 λεπτά
Φάση 2: Ανακάλυψη νέων πηγών φωτός.
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας γενικών μαθημάτων με οθόνη προβολής ή διαδραστικό πίνακα ή tablets/smartphons ή εργαστήριο Η/Υ.
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίζουν την αρχή λειτουργία των λαμπτήρων πυράκτωσης και λαμπτήρων φθορισμού.
  2. Να είναι ικανοί να επιλέγουν τον κατάλληλο λαμπτήρα για κάθε χρήση.
  3. Να εξοικειωθούν με την έρευνα για την γνωριμία, κατανόηση, εμπέδωση των νέων μορφών φωτισμού.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Λαμπτήρας πυράκτωσης
φθορισμού
LED
OLED
οπτικών ινών.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Λαμπτήρας πυράκτωσης, λαμπτήρας φθορισμού, starter, στραγγαλιστικό πηνίο, Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, οθόνη προβολής ή διαδραστικός πίνακας ή tablets ή smartphones.
Δημιουργός Σεναρίου: Κωστούλα Παναγιωτοπούλου (Εκπαιδευτικός)