Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ενδιάμεση μνήμη στη Λίστα Εντολών

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σενάριο αναφέρεται στη χρήση της ενδιάμεσης μνήμης στην περίπτωση που ένα PLC προγραμματίζεται χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Λίστα Εντολών.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Παρόλου που στις άλλες γλώσσες προγραμματισμού των PLC δε χρειάζεται η χρήση ενδιάμεσων μνημών, στη γλώσσα λίστα εντολών οι μαθητές συναντούν σε συγκεκριμένα κυκλώματα, όπου υπάρχει μικτή συνδεσμολογία διακοπτών και επαφών, την ανάγκη χρησιμοποίησης ενδιάμεσης μνήμης

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
15 λεπτά
Φάση 2: Ανίχνευση ιδεών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 3: Διδασκαλία
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 4: Εμπέδωση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της ενδιάμεσης μνήμης στη γλώσσα λίστα εντολών.
  2. Οι μαθητές να αναγνώρίζουν τα κυκλώματα που απαιτούν τη χρήση ενδιάμεσης μνήμης.
  3. Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το χωρισμό ενός κυκλώματος σε επιμέρους τμήματα.
  4. Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη μετατροπή ηλεκτρολογικού σχεδίου σε γλώσσα λίστα εντολών.
  5. Ευχαρίστηση των μαθητών μέσω της ενασχόλησής τους με τους υπολογιστές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
PLC
προγραμματισμός
λίστα εντολών
ενδιάμεση μνήμη
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστής
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)