Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μεταγραφή γενετικού υλικού

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στη συγκεκριμένη διδασκαλία θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό «Βιολογία Β΄-Γ΄ Λυκείου», flash animation, το ελεύθερο λογισμικό «Hot potatoes» και πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων. Το λογισμικό «Βιολογία Β΄-Γ΄ Λυκείου» αποτελεί ένα υλικό πολυμέσων που περιέχει θεωρία, σχέδια, εικόνες και δοκιμασίες. Το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να ενταχθεί στις κατηγορίες «Πολυμεσικές εφαρμογές» και «Συστήματα Προσομοιώσεων». Είναι εύκολο στην εγκατάσταση και τη χρήση του και δεν είναι ανάγκη οι μαθητές να έχουν προηγούμενη επαφή με το συγκεκριμένο λογισμικό.

Τα flash animation που συνοδεύουν τα φύλλα εργασίας είναι διαδραστικά, επιτρέποντας στους μαθητές να συμμετάσχουν και να επεμβαίνουν στις περιγραφόμενες διαδικασίες. Τους βοηθούν με αυτό τον τρόπο να περιηγηθούν στο μικρόκοσμο του κυττάρου και να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο μεταβίβασης της γενετικής πληροφορίας.

Το λογισμικό «Ηot potatoes» παρέχει δυνατότητα δημιουργίας πολλών και διαφορετικών τύπων κλειστών ερωτήσεων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σταυρόλεξο, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού και αντιστοίχισης. Αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για τον έλεγχο της γνώσης των μαθητών. Όπως και το προηγούμενο, είναι πολύ εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση του και προσφέρεται κατά τη δημιουργία φύλλων εργασίας.

Κατά τη διδασκαλία θα χρησιμοποιηθούν προτυπωμένα φύλλα εργασίας και απαιτείται κατάλληλος αριθμός H/Y. Για το λόγο αυτό η διδασκαλία προτείνεται να γίνει σε αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική αίθουσα και χρήση ενός υπολογιστή με βιντεοπροβολέα. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων, μέθοδος κατάλληλη για συνεργατική μάθηση. Σε κάθε ομάδα, κάθε χρονική στιγμή, δύο μαθητές θα χειρίζονται τον H/Y ενώ ένας θα συμπληρώνει το φύλλο εργασίας. Τα άτομα θα εναλλάσσονται.

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η μεταγραφή του γενετικού υλικού, η οποία διδάσκεται στη Β Λυκείου, αποτελεί μία δυσνόητη ενότητα για τους μαθητές. Μετά το πέρας της διδασκαλίας με συμβατικό τρόπο παραμένουν πολλά κενά και ερωτηματικά που δύσκολα μπορούν να λυθούν. Αυτό έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι η μοριακή βιολογία γενικά αποτελεί ένα κλάδο της επιστήμης που δεν άπτεται στην καθημερινή μας ζωή και εμπειρία.

Επιπλέον, μία εργαστηριακή προσέγγιση του θέματος είναι αδύνατη στα πλαίσια ενός σχολικού εργαστηρίου καθώς απατούνται συγκεκριμένες και πολύ εξειδικευμένες υλικοτεχνικές υποδομές που δεν υπάρχουν.

Γι αυτό το λόγο, με το συγκεκριμένο σενάριο γίνεται μία προσέγγιση της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας με τη χρήση πολυμέσων. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται δίνουν τη δυνατότητα οπτικοποίησης των δεδομένων της θεωρίας ενώ παράλληλα παρέχουν την ευκαιρία διάδρασης για περαιτέρω εμπέδωση.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
7 λεπτά
Φάση 2: 1η δραστηριότητα: Φάση πρόβλεψης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
15 λεπτά
Φάση 3: 2η δραστηριότητα: Φάση πειραματικής επιβεβαίωσης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
15 λεπτά
Φάση 4: 3η δραστηριότητα: Φάση συμπερασμάτων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
20 λεπτά
Φάση 5: 4η δραστηριότητα: Φύλλο ασκήσεων για το σπίτι
Χώρος Διεξαγωγής: σπιτι
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές πρέπει να διαπιστώσουν την ανάγκη μεταφοράς της γενετικής πληροφορίας
  2. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τη μεταγραφή ως μία διαδικασία μεταφοράς της γενετικής πληροφορίας
  3. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της μεταγραφής και τον τρόπο δράσης της RNA pol
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
μεταγραφή
RNA
πολυμεράση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, προβολέας.
Δημιουργός Σεναρίου: Αικατερίνη Δασκαλάκη (Εκπαιδευτικός)