Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Τα σήματα του Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σενάριο σχεδιάστηκε για το μάθημα της Πληροφορικής της α'  Γυμνασίου.

Ειδικότερα το σενάριο σχετίζεται με τον άξονα γνωστικού περιεχομένου: Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας και τους γενικούς στόχους (γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών):

 • Έκφραση (γραφή – ζωγραφική) με τη βοήθεια του υπολογιστή.
 • Πληροφόρηση και επικοινωνία με τη βοήθεια του Διαδικτύου (Internet).
 • Οργάνωση, συνεργασία, προγραμματισμός, συνεισφορά στους σκοπούς της ομάδας.
 • Ανάληψη ευθυνών.

σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής.

Σε προηγούμενα μαθήματα οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν πειραματιστεί με αναζήτηση εικόνων στο διαδίκτυο καθώς και με τη χρήση λογισμικού αποκοπής εικόνας και αποθήκευσης της σε φάκελο. Επίσης σε προηγούμενα μαθήματα έχουν συζητηθεί θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Με το παρόν σενάριο, οι μαθητές καλούνται να ερμηνεύσουν τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), παρέχοντας οδηγίες για καλές πρακτικές χρήσης του διαδικτύου, κατασκευάζοντας με τον τρόπο αυτό τον Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας (Κω.Δι.Κυ). Δίνοντας τις δικές του ερμηνείες στα σήματα του Κ.Ο.Κ., οι μαθητές και οι μαθήτριες αντλούν υλικό από την Θεματική της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο και πετυχαίνουμε την εποικοδόμηση γνώσης μέσω της αυτενέργειας.

Οι μαθητές θα εργαστούν ομαδικά στο εργαστήριο πληροφορικής, και το έργο τους θα παρουσιαστεί σε έναν ηλεκτρονικό τοίχο (padlet) που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός. Κάθε ομάδα θα επιλέξει 6 σήματα του Κ.Ο.Κ. και θα τα "ανεβάσει" στον ηλεκτρονικό τοίχο συνοδεύοντάς τα με σύντομη ερμηνεία σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Όταν όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν την εργασία τους, ο εκπαιδευτικός "αποδέχεται" τα σήματα που ανέβασαν στον ηλεκτρονικό τοίχο για να είναι πλέον ορατά σε όλους. Όλες οι ομάδες θα παρουσιάσουν τα σήματά τους στους υπόλοιπους μαθητές και θα ψηφιστούν τα 5 καλύτερα. Τα καλύτερα σήματα του Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας (Κω.Δι.Κυ.) θα χρησιμοποιηθούν στη αφίσα για τον Εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου.

Πριν την υλοποίηση του σεναρίου

 1. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί και οργανώνει τον ηλεκτρονικό τοίχο στο padlet (www.padlet.com)
 2. Παρέχονται επίσης:
 • διεύθυνση url με σήματα του Κ.Ο.Κ
 • διεύθυνση url για τον ηλεκτρονικό τοίχο padlet
 • φύλλο εργασίας

Για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί το παρακάτω λογισμικό:

 1. Φυλλομετρητής,
 2. Εφαρμογή web2.0 - padlet,
 3. Λογισμικό αποκοπής εικόνας
Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι μια κομβικής σημασίας θεματική διερεύνησης για τους μαθητές του Γυμνασίου. Η ασφαλής πλοήγηση και η σύνδεση με σύνεση προστατεύει τους μαθητές από κινδύνους και καθιερώνει το διαδίκτυο ως σημαντικό εργαλείο μάθησης. Ωστόσο, πολύ συχνά οι μαθητές αντιμετωπίζουν με επιπολαιότητα τις πρακτικές "σύνεσης" στο διαδίκτυο καθώς δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους πραγματικούς κινδύνους που ελλοχεύουν.

Είναι σημαντικό λοιπόν ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει παραδείγματα από την καθημερινότητα των μαθητών και με παραλληλισμό σε καταστάσεις που ήδη αναγνωρίζουν να αναδείξει τη σημασία της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Με στόχο λοιπόν την υπέρβαση των διδακτικών εμποδίων, ο εκπαιδευτικός παρομοιάζει την "πλοήγηση" στο διαδίκτυο με "πλοήγηση" των αυτοκινήτων στους δρόμους. Ένας οδηγός που δεν γνωρίζει τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορία (Κ.Ο.Κ.) είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους. Για τον λόγο αυτό, για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης, οι πολίτες πρέπει να περάσουν μια τυπική και ουσιαστική εκπαίδευση εκμάθησης των σημάτων του Κ.Ο.Κ. Σε αντίθεση όμως, αν και η επικινδυνότητα "πλοήγησης" στους δρόμους του διαδικτύου είναι παρόμοια με αυτή των αυτοκινητόδρομων, οι μαθητές του γυμνασίου δεν λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση. Με το παρόν σενάριο οι μαθητές θα φτιάξουν το δικό τους Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας (ΚΩ.ΔΙ.ΚΥ)!

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Μια φωτογραφία... 1000 κορναρίσματα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
8 λεπτά
Φάση 2: Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας)
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 3: Κω.Δι.Κυ (Κώδικας Διαδικτυακής Κυκλοφορίας)
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
12 λεπτά
Φάση 4: Ηλεκτρονικός τοίχος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
 1. Να υιοθετούν καλές πρακτικές κατά τη χρήση του διαδικτύου.
 2. Να αναγνωρίζουν του κινδύνους στο διαδίκτυο.
 3. Να οργανώνουν ομαδικά μια εφαρμογή web2.0 (padlet).
 4. Να καλλιεργήσουν ομαδοσυνεργατικότητα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Aσφάλεια στο Διαδίκτυο
ασφαλές Διαδίκτυο
εργαλεία web2.0
padlet
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Ψαλτίδου (Εκπαιδευτικός)