Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ: Η αυτοκρατορική παρέλαση των λιονταριών από το «Καρναβάλι των ζώων» του Camille Saint Saëns

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σχέδιο εργασίας που απευθύνεται σε μαθητές  της Β’ δημοτικού  δημιουργήθηκε με σκοπό τη διεύρυνση και εμβάθυνση  των μουσικών εμπειριών ακρόασης με συμμετοχικό και βιωματικό τρόπο.

Μέσα από την πορεία της διδασκαλίας αναδύονται τα περιεχόμενα του  Προγράμματος Σπουδών Μουσικής του Νέου Σχολείου, συγκεκριμένα:

 

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1ος: Προσεγγίζω και κατανοώ τις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της μουσικής

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 2ος: Γνωρίζω τα είδη της μουσικής συγχρονικά, διαχρονικά και γεωγραφικά

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 3ος: Συνδέω τη μουσική με άλλες τέχνες και επιστήμες

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η δραστηριότητα της ακρόασης δίνει έμφαση στη στοχευμένη, ενεργητική μουσική ακρόαση προκειμένου να προκαλέσει κινητική, λεκτική, συναισθηματική και νοηματική ανταπόκριση από το μαθητή.

Οι μαθητές ακούνε, εξερευνούν, τραγουδούν, δραματοποιούν και αποδίδουν τη μουσική ρυθμικά με κρουστά όργανα, ακολουθώντας μη συμβατική μουσική σημειογραφία.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: 1η διδακτική ώρα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Μουσικής
45 λεπτά
Φάση 2: 2η διδακτική ώρα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Μουσικής
35 λεπτά
Φάση 3: 3η διδακτική ώρα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Μουσικής
10 λεπτά
Φάση 4: Δραστηριότητα επέκτασης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Μουσικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναπτύξουν τις ακουστικές τους δεξιότητες και την εσωτερική τους ακοή
  2. Να περιγράφουν φανταστικές παραστάσεις ή συναισθήματα, με ερέθισμα την ακρόαση μουσικής
  3. Να ανταποκρίνονται ελεύθερα και με ποικίλα εκφραστικά μέσα σε μία ακρόαση δυτικής λόγιας μουσικής
  4. Να τραγουδήσουν ομαδικά τις μελωδίες με σχετική ρυθμική ακρίβεια
  5. να παίζουν συγχρονισμένα με κρουστά όργανα, ακολουθώντας παρτιτούρα με γραφική μουσική σημειογραφία
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ενεργητική μουσική ακρόαση
ομαδικό τραγούδι
ομαδική εκτέλεση σε κρουστά όργανα
γραφική σημειογραφία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Audio Cd, DVD «Το Καρναβάλι των ζώων» του Camille Saint Saëns, πιάνο, φωτοτυπίες με τους στίχους του τραγουδιού και την παρτιτούρα, τύμπανα, ξύστρες (γκουίρο), πιάτο, ντέφια , μαράκες, κουδουνάκια
Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ (Εκπαιδευτικός)