Ιστορία (ΔΕ) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας εγκώμιον

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές/τριες καλούνται να επισκεφθούν συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους και να επιλέξουν έναν τομέα της Τεχνολογίας, κατά προτίμηση σχετικό με την ειδικότητα που παρακολουθούν στο Επαγγελματικό Λύκειο. Στη συνέχεια, σε ομάδες των δύο ή των τεσσάρων μαθητών, θα ασχοληθούν με την παρουσίαση όσων επιτευγμάτων της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας (στον τομέα που επέλεξαν) κρίνουν σκόπιμο, προβαίνοντας σε συγκρίσεις με αντίστοιχα σύγχρονα επιτεύγματα, αν υπάρχουν. Η παρουσίασή τους μπορεί να γίνει είτε με το πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων, είτε με την κατασκευή μικρής εκπαιδευτικής ταινίας ή και με ψηφιακή αφίσα. Η υλοποίηση του σεναρίου θα βελτιστοποιηθεί αν υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Φιλολόγου με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στο σενάριο (Φυτικής/Ζωικής Παραγωγής, Μηχανολογίας κ.α.).

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ένα θέμα που κινεί το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων είναι τα επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας (κατά την κλασική και την ελληνιστική εποχή). Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων δείχνουν μια ιδιαίτερη προτίμηση στο μάθημα της Ιστορίας, όταν γίνονται αναφορές σε τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία μπορούν να συγκρίνουν με τα αντίστοιχα σημερινά, αλλά και όταν διαπιστώνουν το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας των αρχαίων Ελλήνων.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή στο σενάριο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής (απαραίτητος ο βιντεοπροβολέας)
80 λεπτά
Φάση 2: Φάση διερεύνησης΄και συγκέντρωσης υλικού
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής (απαραίτητος ο βιντεοπροβολέας)
50 λεπτά
Φάση 3: Φάση δημιουργίας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής (απαραίτητος ο βιντεοπροβολέας)
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν οι μαθητές κάποια αντιπροσωπευτικά επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
  2. Να προβούν σε συγκρίσεις με τα αντίστοιχα σημερινά και να ενισχυθεί το ερευνητικό τους ενδιαφέρον.
  3. Να προαχθεί η αρχαιογνωσία των μαθητών στον τομέα της εφαρμοσμένης επιστήμης και της τεχνολογίας.
  4. Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της παρατήρησης και της περιγραφής με τη βοήθεια παραστατικών πηγών.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία
Ιστορία
ΕΠΑ.Λ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής ή φορητοί υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)