Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακαλύπτοντας το Μινωικό Πολιτισμό

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Πρόκειται για μια εναλλακτική -σε σχέση με τον παραδοσιακή- προσέγγιση του Μινωικού Πολιτισμού, που απευθύνεται στους μαθητές της Α' Γυμνασίου και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή τους. Μέσα από την καθοδηγούμενη διερευνητική και ανακαλυπτική μέθοδο, ο μαθητής ενθαρρύνεται -σαν άλλος ιστορικός- να ερμηνεύσει γεγονότα, να αξιοποιήσει κριτικά πληροφορίες που εμπεριέχονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, να εξηγήσει και να δημιουργήσει οπτικές αναπαραστάσεις. Επιπλέον καλείται να διατυπώσει συλλογισμούς και να καταλήξει σε λογικά συμπεράσματα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο αποσκοπεί στην ιστορική διερεύνηση του μινωικού πολιτισμού, ώστε ο μαθητής, συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, να είναι σε θέση να αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του λαμπρού πολιτισμού, να μπορεί να περιγράφει το ανάκτορο της Κνωσού, να μπορεί να αφηγείται τον τρόπο ζωής των Μινωιτών, αλλά και να αναγνωρίζει στοιχεία της μινωικής κοινωνίας μέσα από τη μελέτη όλων των πτυχών της (οικονομική, πολιτιστική, θρησκευτική).

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Πορεία στο χρόνο και λόγοι ανάπτυξης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
40 λεπτά
Φάση 2: Τα ανάκτορα - το ανάκτορο της Κνωσού
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
80 λεπτά
Φάση 3: Κοινωνία - Οικονομία - Τέχνη - Θρησκεία
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 4: Παρουσίαση Φύλλων Εργασίας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή σχολική αίθουσα που διαθέτει διαφανοσκόπιο.
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να προσδιορίσουν χρονικά και γεωγραφικά τα όρια εξάπλωσης του μινωικού πολιτισμού.
  2. Να αναπαραστήσουν ιστορικές έννοιες με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη.
  3. Να αναλύσουν πληροφορίες και να τις αξιοποιήσουν για τη βαθύτερη κατανόηση του μινωικού πολιτισμού.
  4. Να μάθουν να παρατηρούν και να αξιοποιούν την εικόνα ως πηγή ιστορικών πληροφοριών.
  5. Να διαβάζουν και να ερμηνεύουν ιστορικές πηγές.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
λόγοι ανάπτυξης
ανάκτορο Κνωσού
κοινωνία
οικονομία
τέχνες
θρησκεία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σχολική αίθουσα με υπολογιστές. Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ smartphone ή tablet.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)