Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο σενάριο αφορά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Δίνεται έμφαση στα αίτια που οδήγησαν στον πόλεμο. Θίγονται θέματα που αφορούν τα αντίπαλα στρατόπεδα, τα κύρια μέτωπα, την βίωση του πολέμου στα χαρακώματα και στα μετόπισθεν, καθώς και τις συνέπειες που έχει αυτός ο πόλεμος.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η ιδέα που διέπει το εκπαιδευτικό σενάριο είναι οι μαθητές να διερευνήσουν ιστορικά και να βιώσουν το χώρο και το χρόνο της περιόδου του Α' Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από την αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριακών εκπαιδευτικών εργαλείων.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
35 λεπτά
Φάση 2: Αντίπαλα στρατόπεδα - Κυριότερα μέτωπα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
30 λεπτά
Φάση 3: Η ζωή στα χαρακώματα - Η ζωή στα μετόπισθεν
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 4: Το τέλος του πολέμου
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ερμηνεύσουν τα αίτια του Α' Παγκοσμίου πολέμου
  2. Να αναλύσουν τα αντίπαλα στρατόπεδα, τις κύριες φάσεις και την έκβαση του πολέμου
  3. Να συσχετίσουν τις συνέπειες του πολέμου με τη διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος
αίτια
Κεντρικές Δυνάμεις
Εγκάρδια Συνεννόηση
ιμπεριαλισμός
εθνικισμός
μιλιταρισμός
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)