Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Κοινό θέμα των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου σεναρίου είναι  η μελέτη των γεγονότων της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους, μέσα από διαφορετικές πηγές.

Κεντρικό σημείο αποτελεί η αναζήτηση, η επιλογή, η ταξινόμηση, και η ανάλυση κειμενικού και οπτικού υλικού με στόχο να προσδιοριστούν οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που οδήγησαν την Κωνσταντινούπολη στην τελική πτώση της, καθώς και οι συνέπειες που επακολούθησαν.

Η χρήση των διαδικτυακών πηγών επιτρέπει στο μαθητή να συμμετέχει ενεργητικά στην κατάκτηση της γνώσης. Επομένως η προσπάθειά  μας εντοπίζεται στο να οδηγήσουμε τους μαθητές στην ανακάλυψη της ιστορικής γνώσης.

Η μάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του μαθητή.( Βοσνιάδου, Σ.,Πώς μαθαίνουν οι μαθητές.Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο:http://users.uoa.gr/~nektar/science/cognitive/stella_vosniadou_how_child...)

Το διαδίκτυο ευνοεί την κατάκτηση γνώσης διότι μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών μας μέσω δραστηριοτήτων στην τάξη.(Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ. :Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο:http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide_kef5.htm)

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η άλωση της Πόλης από τους Τούρκους, η γενναία αντίσταση των πολιορκημένων, η σφοδρότητα της επίθεσης και οι μύθοι που ακολούθησαν, αποτελούν πηγή φαντασίας για τους μαθητές. Στο συγκεκριμένο σενάριο επιχειρείται η γνωριμία των μαθητών με ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της βυζαντινής ιστορίας, το οποίο αποτέλεσε και το τέλος της χιλιόχρονης ιστορίας της.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Βιβλιογραφική μελέτη του θέματος
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα υπολογιστών
35 λεπτά
Φάση 2: Παράθεση και επεξεργασία ιστορικών πηγών
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα υπολογιστών
35 λεπτά
Φάση 3: Εικονική περιήγηση κατά την άλωση της Πόλης
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
35 λεπτά
Φάση 4: Μύθοι, θρύλοι και τραγούδια για την Πόλη
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τα γεγονότα που προηγήθηκαν της άλωσης της Πόλης
  2. Να γνωρίσουν τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της άλωσης και τα επακόλουθά της
  3. Να νιώσουν τη συγκίνηση από τους μύθους και θρύλους της άλωσης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
γεγονότα
πρόσωπα
άλωση
Συνέπειες
θρύλοι
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)