Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στο Χρώμα.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει μια πρώτη επαφή του μαθητή με το χρώμα  σα βασικό μορφικό στοιχείο της εικαστικής του παιδείας. Περιγράφεται η δημιουργία των χρωμάτων, των αποχρώσεων και οι ιδιότητές τους. Ακολουθούν εφαρμογές εμπέδωσης των εννοιών θεωρητικά και πρακτικά  και εφαρμογές  προσωπικής έκφρασης με τα χρώματα. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η ηλικιακή ομάδα στόχου είναι  πλέον σε θέση να αναγνωρίζει, να διακρίνει και να ονομάζει πολλά από τα χρώματα, στη φύση και στα έργα τέχνης. Μπορεί λοιπόν  να αφομοιώσει γνώσεις που αφορούν στις κατηγορίες και τις ιδιότητές τους. Επιπλέον μπορούν  να εξοικειωθούν με την διαδικασία αναπαραγωγής διαφορετικών αποχρώσεων μέσα από κατάλληλες αναμίξεις και να αξιοποιήσουν την γνώση στην εικαστική τους εργασία.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Αναγνωρίζω τα χρώματα.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό , ή εργαστήριο πληροφορικής.
20 λεπτά
Φάση 2: Τα είδη των χρωμάτων και η δημιουργία τους.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό , ή εργαστήριο πληροφορικής.
45 λεπτά
Φάση 3: Ιδιότητες και αναμίξεις των χρωμάτων.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο εικαστικών με ψηφιακό εξοπλισμό ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό και συνθήκες εργαστηρίου.
45 λεπτά
Φάση 4: Δημιουργία εικαστικού έργου με χρώματα.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με συνθήκες εργαστηρίου.
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζει διαφορετικές αποχρώσεις και ιδιότητες των χρωμάτων στη φύση και στα έργα τέχνης.
  2. Να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί ποικίλες αποχρώσεις με αναμίξεις των κατάλληλων χρωμάτων.
  3. Να εκφράζει συναισθήματα με ποικίλους τρόπους χρωματισμού στο εικαστικό του έργο .
  4. Να χειρίζεται τον Η/Υ σε απλά λογισμικά για εκμάθηση και εμπέδωση εννοιών των χρωμάτων.
  5. Να εκφράζει προσωπικά νοήματα και συναισθήματα για την απόδοση των χρωμάτων σε έργα της Τέχνης .
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
απόχρωση
χρώματα βασικά - δευτερεύοντα
συμπληρωματικά
θερμά- ψυχρά
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ένας Υπολογιστής για κάθε μαθητή ή ανά 2 μαθητές. Οποιοσδήποτε φυλλομετρητής , σύνδεση στο διαδίκτυο. Υλικά ζωγραφικής. Οπτικό πρίσμα, ηλεκτρικός λαμπτήρας, μπλοκ ριζόχαρτο μέγεθος Α4.
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΦΙΔΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)