Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

οι μαθητές στη δραστηριότητα αυτή, γνωρίζουν περισσότερες εντολές του προγράμματος scratch και προσπαθούν να συνδυάσουν τις εντολές που εκτελούν όλα τα αντικείμενα ώστε να δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος διάλογος

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές μαθαίνουν να δημιουργούν έναν διάλογο μεταξύ δύο ή περισσότερων αντικειμένων στο προγραμματιστικό περιβάλλον του scratch. Χρησιμοποιούν τις εντολές στην επιλογή "όψεις" με ακολουθιακή δομή καθως και τις προηγούμενες εντολές που αφορούν το υπόβαθρο και τα αντικείμενα. Δίνοντας εντολές στα αντικείμενα να "μιλήσουν" δημιουργούν έναν ενδιαφέρον διάλογο, σαν να είναι ταινία. Καλούνται να γνωρίσουν τις εντολές αλλά και να δημιουργήσουν έναν διάλογο με αυτές.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Γνωριμία με τις εντολές της παλέτας "όψεις"
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο
60 λεπτά
Φάση 2: Δημιουργία απλού παραδείγματος διαλόγου
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο
60 λεπτά
Φάση 3: ομάδες των δύο ατόμων και δημιουργία διαλόγου
Χώρος Διεξαγωγής: αίθουσα- εργαστήριο
45 λεπτά
Φάση 4: Παρουσίαση του διαλόγου στις ομάδες-σχόλια
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Γνώσεις: Να μάθουν τις εντολές της παλέτας "όψεις" και τις ενέργειες τους
  2. Ικανότητες: να μπορούν να εφαρμόσουν τις εντολές ομιλίας στα διάφορα αντικείμενα
  3. Στάσεις: να γνωρίσουν καλύτερα το περιβάλλον του προγράμματος
  4. να ενθαρρυνθούν να εξερευνήσουν και να δημιουργήσουν περισσότερα με το πρόγραμμα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Scratch
προγραμματισμός
ακολουθιακή
υπολογιστές
πληροφορική
ΤΠΕ
τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας
Υλικοτεχνική υποδομή: 
εργαστήριο υπολογιστών με υπολογιστές, εγκατεστημένο πρόγραμμα scratch
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)