Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

COLOURS AND FEELINGS

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο διδασκαλίας που έχω δημιουργήσει αξιοποιεί το πολύ γνωστό τραγούδι του Louis Armstrong “What a wonderful world” σε συνδυασμό με ένα ποίημα του William Wordsworth που περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο της τρίτης Γυμνασίου “Think Teen” του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας. Το συγκεκριμένο σενάριο απευθύνεται σε μαθητές που διαθέτουν γνώσεις Αγγλικής που αντιστοιχούν στο επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 και άνω ή τουλάχιστον Β1. Οι εργασίες που θα προκύψουν αναμένεται να είναι ανάλογες με το γλωσσικό επίπεδο και την ηλικία των μαθητών. Οι δραστηριότητες που έχω σχεδιάσει μπορούν να εφαρμοστούν σε τρεις διδακτικές ώρες διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία, στη Γ Γυμνασίου αλλά θα μπορούσαν να απευθύνονται και σε μαθητές Λυκείου. Ο απαιτούμενος χρόνος που αναφέρεται για την υλοποίηση κάθε φάσης είναι ενδεικτικός, καθώς η υλοποίηση των σταδίων του σεναρίου διδασκαλίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι η ηλικία των μαθητών, το επίπεδο γλωσσομάθειας τους και η εξοικείωση τους με τη συνεργατική μάθηση. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της δημιουργικότητας και της συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα των Αγγλικών, στη βελτίωση της ευφράδειας και της επικοινωνιακής τους ικανότητας και εστιάζει στην ενίσχυση της συνεργασίας στην τάξη και του ενδιαφέροντος τους για τα Αγγλικά μέσα από την επαφή τους με τη μουσική και τη λογοτεχνία στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και στην ενθάρρυνση της έκφρασης των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων. Επιπλέον, μέσα από την εμπλοκή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες οι μαθητές θα αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη, θα παρακινηθούν να εκφράσουν ελεύθερα ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα αλλά και να διαβάζουν Αγγλικά λογοτεχνικά έργα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: SONG AND ACTIVITIES
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα και υπολογιστή με άμεση πρόσβαση και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο.
45 λεπτά
Φάση 2: POEM AND ACTIVITIES
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα και υπολογιστή με άμεση πρόσβαση και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο.
45 λεπτά
Φάση 3: MORE CREATIVE THINKING AND CREATIVE WRITING TASKS
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα και υπολογιστή με άμεση πρόσβαση και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να επεκτείνουν και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο που αφορά τα χρώματα και τα συναισθήματα.
  2. Να εξασκηθούν στη χρήση ιδιωματισμών με χρώματα.
  3. Να παράγουν πρωτότυπο και δημιουργικό προφορικό και γραπτό λόγο στην Αγγλική γλώσσα.
  4. Να ανακαλύψουν και να εκφράσουν τα συναισθήματα τους με τη βοήθεια της λογοτεχνίας.
  5. Να κάνουν δημιουργική χρήση της Αγγλικής γλώσσας για να μοιραστούν συναισθήματα και ιδέες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
The role of colours in our lives
rainbow reflections
feelings and their expression.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα και υπολογιστή με άμεση πρόσβαση και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης, στην αίθουσα υπάρχουν: συμβατικός πίνακας, πολύχρωμοι μαρκαδόροι και μεγάλα χαρτόνια κατάλληλα για ζωγραφική και αφίσες. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα βιβλία Αγγλικών “Think Teen” της τρίτης Γυμνασίου και συμπληρωματικό υλικό σε φωτοτυπίες.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)