Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές, στο προηγούμενο μάθημα, έχουν διδαχθεί τον τρόπο δημιουργίας παρουσίασης με τη χρήση λογισμικού παρουσίασης με προσθήκη χρωμάτων στα γράμματα  και στο φόντο, την προσθήκη γραφικών και τη δημιουργία εφέ απλών και κίνησης. Σε αυτήν την ώρα θα εφαρμόσουν και θα εξασκηθούν σε αυτά που έμαθαν την προηγούμενη ώρα.

Από την προηγούμενη χρονιά, στην Α' Γυμνασίου, έχουν διδαχτεί το πλανητικό σύστημα και τους πλανήτες που το αποτελούν. Επίσης σε προηγούμενο κεφάλαιο της Β' Γυμνασίου, στο μάθημα της Πληροφορικής, έχουν διδαχτεί τα πολυμέσα και τα στοιχεία που τα αποτελούν. Γνωρίζουν από τι αποτελείται μια πολυμεσική εφαρμογή. Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας τους ζητείται να παρουσιάσουν τον πλανήτη Κρόνο σε τρεις διαφάνειες.

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων και έχουν δύο υπολογιστές στη διάθεσή τους. (Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο χωρισμός σε ομάδες μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα του εργαστηρίου). 

Η πρώτη δυάδα της κάθε ομάδας δημιουργεί την πρώτη διαφάνεια όπου παρουσιάζεται ο τίτλος της παρουσίασης και τα ονόματα των μαθητών της ομάδας.

Η δεύτερη δυάδα στο άλλο υπολογιστή αναζητάει πληροφορίες για τον Πλανήτη Κρόνο στο Διαδίκτυο. Γίνεται σύσταση στους μαθητές από το διδάσκοντα να ψάξουν πολυ βασικές πληροφορίες οι οποίες να μη ξεπερνούν τις 150 λέξεις. Μέσω του δικτύου του εργαστηρίου μεταφέρουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης στον υπολογιστή της πρώτης δυάδας και τα επικολλούν στη διαφάνεια που έχει δημιουργηθεί. 

Στην τρίτη διαφάνεια δημιουργούν μια στοιχειώδη προσομοίωση της κίνησης του πλανήτη γύρω από τον Ήλιο. Ζητείται από τους μαθητές να εισάγουν μια εικόνα έτοιμη για να σχεδιάσουν ένα σχήμα που προσομοιάζει τον ήλιο και με εφέ κίνησης να αποτυπώσουν την τροχιά του πλανήτη γύρω από τον ήλιο.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ο σκοπός του σεναρίου είναι η δημιουργία μιας παρουσίασης με πολυμεσικά στοιχεία. Η παρουσίαση δημιουργείται με το λογισμικό  Impress. Αποτελείται από τρεις διαφάνειες στις οποίες ο μαθητής επιλέγει τη διάταξη και το χρώμα του φόντου, τη δημιουργία - σχεδίαση αντικειμένων, την εισαγωγή εικόνας και την προσθήκη εφέ κίνησης. Χρησιμοποιούνται οι διδακτικές τεχνικές της πρακτικής άσκησης, όπου οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων συνεργάζονται με σκοπό να εκπονήσουν ότι ζητείται στο Φύλλο εργασίας.

Για τη διδακτική προσέγγιση υιοθετούνται οι βασικές ιδέες του Piaget και του Papert: "Ο διδάσκων οφείλει να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν οι μαθητές να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους". Το σενάριο μάθησης είναι βασισμένο στη θεωρία μάθησης του εποικοδομητισμού διότι ο μαθητής χτίζει τη γνώση του ανιχνεύοντας, διερευνώντας και αλληλεπιδρώντας οπτικά με τις δυνατότητες που δίνει το πρόγραμμα δημιουργώντας απλά σχήματα και δίνοντας κίνηση σε αυτά. 

Το σενάριο έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 304Β/13-03-2003) στην ύλη της Β’ Γυμνασίου, στο Κεφάλαιο 9 της ενότητας 3, Γραφήματα και Παρουσιάσεις.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Δημιουργία παρουσίασης και επεξεργασία
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής σε σύνδεση με το διαδίκτυο
10 λεπτά
Φάση 2: Σχεδίαση σχήματος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 3: Εισαγωγή εικόνας και προσθήκη εφέ κίνησης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να περιγράφουν τι είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων και ποια τα χαρακτηριστικά του
  2. Να μπορούν εισάγουν - επεξεργάζονται διαφάνειες, εικόνες και να δημιουργούν τα δικά τους σχήματα
  3. να γνωρίζουν πως προσθέτουν εφέ κίνησης και να ορίζουν τα χαρακτηριστικά τους
  4. να διακρίνουν τα είδη των πολυμεσικών στοιχείων
  5. να γνωρίζουν ένα ΕΛΛΑΚ και πως λειτουργεί το τοπικό δίκτυο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Impress
openoffice
πολυμέσα
εικόνα
εφέ κίνησης
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής και οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Για τη διδασκαλία του σεναρίου θα χρειαστεί το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου με σύνδεση στο Διαδίκτυο όπου θα έχει εγκατασταθεί η σουίτα του Open Office. Καλό θα ήταν να υπάρχει ένας Video projector για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να παρουσιάζει τις απαραίτητες έννοιες και ενέργειες που θα χρειαστούν να γνωρίζουν οι μαθητές για τη δημιουργία της παρουσίασής τους.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)