Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Από την απλή στη σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές έχουν ήδη μάθει την απλή δομή επιλογής. Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή αναδεικνύεται η ανάγκη σύνθετης και πολλαπλής επιλογής. Δίνεται ένα πρόβλημα και με καθοδηγούμενη μάθηση αναπτύσσεται βήμα-βήμα η επίλυσή του χρησιμοποιώντας δομές πολλαπλής επιλογής. Κατόπιν οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά στη συγγραφή κώδικα για την επίλυση ενόςπροβλήματος.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές της Β τάξης Επαγγελματικού Λυκείου στο μάθημα Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε περιβάλλον δομημένης γλώσσας προγραμματισμού χρησιμοποιώντας απλή, σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Ανασκόπηση απλής δομής επιλογής
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής - μπορεί να γίνει και στην τάξη
10 λεπτά
Φάση 2: Κατανόηση προβλήματος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής - μπορεί να γίνει και στην τάξη
25 λεπτά
Φάση 3: Σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής - μπορεί να γίνει και στην τάξη
40 λεπτά
Φάση 4: Προγραμματισμός
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
5 λεπτά
Φάση 5: Ανακεφαλαίωση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να εξοικοιωθούν με τη δομή ελέγχου ροής προγράμματος (δομή επιλογής αν-τότε-αλλιώς)
  2. Οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιούν δομές επιλογής για σύνθετα προβλήματα
  3. Οι μαθητές να μπορούν να υλοποιήσουν πρόβληματα με δομή επιλογής σε σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού
  4. Οι μαθητές να εφαρμόζουν κριτική σκέψη στην αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων στην καθημερινή ζωή
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
δομή επιλογής
απλή
σύνθετη
πολλαπλή
προγραμματισμός
if
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής με δυνατότητα συγγραφής και εκτέλεσης της προγραμματιστικής γλώσσας python
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)