Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Animation με την EasyLogo

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο σενάριο αυτό παρουσιάζουμε μια εναλλακτική χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη δημιουργία κινούμενων εικόνων ή αλλιώς animation, συνδυάζοντας με ευχάριστο τρόπο τη διδασκαλία των εννοιών του προγραμματισμού με την επεξεργασία πολυμέσων. Επιτυγχάνεται έτσι η εξοικείωση των μαθητών με τη σχεδίαση αντικειμένων, όχι ζωγραφίζοντας, αλλά δίνοντας εντολές σε μια γραφίδα, αναπτύσσοντας τη δυνατότητα αναλυτικής και συνθετικής σκέψης. Η υλοποίηση περιλαμβάνει τη σχεδίαση εικόνων, οι οποίες εμφανίζονται διαδοχικά, δίνοντας την ψευδαίσθηση της κίνησης. Πρόκειται για μια μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για να αποτολμήσουν μια διαφορετική προσέγγιση της διδασκαλίας του προγραμματισμού.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Υπάρχουν διάφορες περιστάσεις όπου απαιτείται η χρήση του animation, σε ερευνητικές εργασίες, στα διδακτικά αντικείμενα των Εικαστικών και των ΤΠΕ, κλπ. Η χρήση προγραμματιστικών εργαλείων για τη δημιουργία animation είναι μια ασυνήθιστη πρακτική, που προσπαθεί να συνδυάσει δυο εντελώς διαφορετικά γνωστικά πεδία, αυτό της δημιουργίας πολυμέσων με εκείνο του προγραμματισμού στον υπολογιστή. Τα νέα προγράμματα σπουδών όμως υποστηρίζουν τη διαθεματικότητα ως μια πρακτική που βελτιώνει τη διάχυση της γνώσης. Με το συνδυασμό του προγραμματισμού και της δημιουργίας animation οι μαθητές κατακτούν τις νέες γνώσεις με ευχάριστο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται πως μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους κινούμενα σχέδια, όχι ζωγραφίζοντας, αλλά δίνοντας εντολές στον υπολογιστή.

Οι μαθητές μέσα από αυτές τις διδακτικές παρεμβάσεις ανακαλύπτουν μια διαφορετική δυνατότητα του προγραμματιστικού εργαλείου, η οποία τους επιτρέπει να δημιουργήσουν πιο σύνθετα σχέδια, τα οποία παύουν να είναι στατικά, αλλά ζωντανεύουν στην οθόνη του υπολογιστή. Οι κινούμενες εικόνες μαγνητίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τους παρέχουν ένα αίσθημα ικανοποίησης και θετικής ενίσχυσης που τους ωθεί να ασχοληθούν περαιτέρω με το εργαλείο.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγικές Έννοιες - Αναγνώριση Δομικών Στοιχείων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 2: Υλοποίηση Στοιχείων - Σύνθεση Στατικών Εικόνων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 3: Σύνθεση κινούμενης εικόνας
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της κινούμενης εικόνας ως μέσο πολυμεσικής έκφρασης.
  2. Να αναγνωρίζουν τις επιμέρους στατικές εικόνες που συνθέτουν μια κινούμενη εικόνα.
  3. Να αναλύουν μια στατική εικόνα στα βασικά της σχήματα και να τα αντιστοιχούν σε διαδικασίες.
  4. Να εντρυφήσουν στον τμηματικό και ιεραρχικό προγραμματισμό με τη βοήθεια διαδικασιών.
  5. Να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική σκέψη μέσα από τη χρήση ιεραρχικά δομημένων διαδικασιών.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Κινούμενη Εικόνα
animation
προγραμματισμός
EasyLogo
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Κυριαζής (Εκπαιδευτικός)