Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ευρωπαϊκή ποδηλατική διαδρομή EuroVelo 6 : Η αποστολή μας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές μαθαίνουν για ένα άθλημα "μέσα από ένα άθλημα".Το σενάριο προσεγγίζει με διαθεματικό τρόπο 3 γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής και Γεωγραφίας της Β' Γυμνασίου. Τα όρια των γνωστικών αντικειμένων δεν φαίνονται ξεκάθαρα στη δομή του σεναρίου, αλλά οι γνώσεις που πηγάζουν στηρίζονται στα αναλυτικά προγράμματα και τα ΔΕΠΠΣ των αντίστοιχων μαθημάτων. Μέσα από την αυτενέργεια και την ομάδα, οι μαθητές συνθέτουν προτάσεις, βιωματικές δράσεις, απαντήσεις και τις κοινοποιούν προς αξιολόγηση και ανατροφοδότηση.

Ας τους ακολουθήσουμε στο ταξίδι τους...

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές ακολουθούν τη ποδηλατική διαδρομή Eurovelo 6, αποκτούν γνώσεις και τις διαχέουν στην κοινότητα της τάξης τους. Συμμετέχουν ως "συνεργάτες" στο ευρωπαϊκό δίκτυο  της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) και προτείνουν - σχεδιάζουν - ενημερώνουν. Στα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής εμπλέκονται με τη Δια Βίου Άσκηση και την αλλαγή συμπεριφοράς προς έναν  πιο υγειινό και αθλητικό τρόπο διαβίωσης. Στην Πληροφορική εφαρμόζουν εργαλεία Web 2.0 για να εκφράσουν και να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις και τις ιδέες τους αλλά και για να προκαλέσουν τους άλλους. Στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας αναγνωρίζουν πολλαπλά επίπεδα έρευνας μέσα από την "τουριστική ποδηλασία"

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
75 λεπτά
Φάση 1: Ξέρεις από "ποδήλατο";
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής-Τάξη Β/εξωτερικός χώρος
60 λεπτά
Φάση 2: Οργανώνουμε την ποδηλατική διαδρομή EuroVelo 6
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής - Τάξη Β
45 λεπτά
Φάση 3: Η δημιουργία
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής - Τάξη Β
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν το ποδήλατο (εξέλιξη, τάσεις, συντήρηση, ασφαλής οδήγηση) καιτα οφέλη από την ποδηλασία
  2. Να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα της δια βίου άσκησης
  3. Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά χωρών της Ευρώπης όπως μορφολογία εδάφους, γλώσσα, πόλεις, υγρό στοιχείο
  4. Να αναζητήσουν κοινά γεωγραφικά γνωρίσματα στις χώρες που θα τους βοηθήσουν να ερμηνεύσουν δεδομένα
  5. Να δημιουργήσουν με τη χρήση των ΤΠΕ και εφαλτήριο τη νέα γνώση συνεργατικά
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ποδηλασία
Δια βίου άθληση
άσκηση και διατροφή
κλίμα
βουνά
ποτάμια
Πολιτισμός
γλώσσες
Ευρώπη
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής, Βιντεοπροβολέας, Ποδήλατα
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)