Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Getting closer through music

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο παρόν έργο eTwinning δύο ομάδες 28 συνολικά μαθητών από την Ρουμανία και την Ελλάδα συνεργάζονται με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, την ιστορία και την παράδοση των χωρών τους.

Επιπλέον, κάθε μήνα οι εμπλεκόμενοι μαθητές καλούνται να ανταλλάξουν τραγούδια (παραδοσιακά, αλλά και μοντέρνα) και να τα τραγουδήσουν στην γλώσσα της συνεργάτιδας ομάδας.

Παράλληλα και με αφορμή ένα ιστορικό γεγονός ή έναν λαϊκό ήρωα ή κάποιο χαρακτηριστικό τουριστικό προορισμό της χώρας τους δημιουργούν ανάλογες ψηφιακές παρουσιάσεις, παραστάσεις και video clip, καθώς και παραδοσιακές συνταγές.

Επίσης παίζουν κουίζ και παιχνίδια, πραγματοποιούν chat και τηλεδιασκέψεις με σκοπό να γνωριστούν καλύτερα και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τον πολιτισμό και την ιστορία των χωρών των συνεργατών τους.

 Τέλος οι μαθητές, αλλά και οι γονείς τους καθώς και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι καθηγητές αξιολογούν το έργο τους μέσω συνεργατικών εργαλείων web2.0 και ερωτηματολογίων.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές των δύο ομάδων έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συνεργαστούν σε ένα κοινό έργο με σκοπό να μάθουν στοιχεία του πολιτισμού, της ιστορίας και των παραδόσεων της άλλης χώρας. Εξασκούνται στην αγγλική γλώσσα, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να χρησιμοποιούν πολλά διαφορετικά συνεργατικά εργαλεία ΤΠΕ. Το πιο βασικό, όμως είναι ότι μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με τους Ευρωπαίους συμμαθητές τους, σεβόμενοι τον πολιτισμό, την γλώσσα,  τα ήθη και έθιμα τους.

 Όλες οι δραστηριότητες αποφασίζονται από κοινού τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους καθηγητές και πραγματοποιούνται συνεργατικά, μέσω κατάλληλων εργαλείων web 2.0.

Η επικοινωνία των μαθητών και καθηγητών γίνεται πολύ συχνά μέσω chat και skype, ενώ παράλληλα οι μαθητές αλληλεπιδρούν μέσω κουίζ και παιχνιδιών, αλλά και των τραγουδιών που ανταλλάσσουν κάθε μήνα. Η  μάθηση γίνεται μια ευχάριστη διαδικασία, μέσω του παιχνιδιού και του τραγουδιού.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
900 λεπτά
Φάση 1: Το link του έργου.
Χώρος Διεξαγωγής: Το έργο διαρκεί 10 μήνες. Πραγματοποιείται: εργαστήριο πληροφορικής και διάφοροι χώροι του σχολείου, καθώς και εξωτερικοί χώροι.
900 λεπτά
Φάση 2: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος
Χώρος Διεξαγωγής: Η φάση διαρκεί 3 μήνες. Πραγματοποιείται: εργαστήριο πληροφορικής και διάφοροι χώροι του σχολείου, καθώς και εξωτερικοί χώροι.
900 λεπτά
Φάση 3: Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος
Χώρος Διεξαγωγής: Η φάση διαρκεί 3 μήνες. Πραγματοποιείται: εργαστήριο πληροφορικής και διάφοροι χώροι του σχολείου, καθώς και εξωτερικοί χώροι.
900 λεπτά
Φάση 4: Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος
Χώρος Διεξαγωγής: Η φάση διαρκεί 3 μήνες. Πραγματοποιείται: εργαστήριο πληροφορικής και διάφοροι χώροι του σχολείου, καθώς και εξωτερικοί χώροι.
600 λεπτά
Φάση 5: Ιούνιος
Χώρος Διεξαγωγής: Η φάση διαρκεί 1μήνα. Πραγματοποιείται: εργαστήριο πληροφορικής και διάφοροι χώροι του σχολείου, καθώς και εξωτερικοί χώροι.
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες στις ΤΠΕ.
  2. Εξάσκηση στην Αγγλική γλώσσα.
  3. Να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας τους
  4. Να καλλιεργηθεί η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η κριτική σκέψη και ο σεβασμός
  5. Να ενσωματωθεί το πρόγραμμα στη διδακτέα ύλη (πληροφορική, τεχνολογία, μουσική, Οδύσσεια, ιστορία)
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
etwinning
συνεργασία
διάδραση
ΤΠΕ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Το έργο πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο της Πληροφορικής του σχολείου καθώς και σε άλλους χώρους του σχολείου και σε εξωτερικούς χώρους, όπως στον σύλλογοΚρητών του Αιγάλεω. Χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες για τα γυρίσματα video clip και θεάτρου σκιών, τα οποία αναρτήθηκαν με την χρήση ΤΠΕ
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)